Gå til hovedindhold

Virksomhedsbarometer

Jobcenteret har et ønske om, at give kommunens virksomheder den bedst mulige service, når der skal findes den rette arbejdskraft. For at kortlægge de aktuelle behov udarbejder jobcenteret hvert halvår et virksomhedsbarometer.

Indhold

  Barometeret for 1. halvår 2023 viser følgende tendenser:

  Det forventes ikke at ledigheden vil stige, så der kan forventes en ledighedsprocent på 2,1 ved årets udgang, hvilket i en historisk kontekst er lavt.

  Virksomhederne i Aabenraa er positive selv i en turbulent tid.

  • Andelen af virksomheder som forventer en større omsætning de kommende seks måneder er højere end i sidste måling.
  • Andelen af virksomheder som forventer færre medarbejdere de kommende seks måneder er halveret i forhold til sidste måling.
  • Andelen som har ansat nye medarbejdere inden for de sidste seks måneder er højere end ved sidste måling.

  Ledigheden forventes fortsat at falde da virksomheder fortsat efterspørger arbejdskraft

  • Ledigheden forventes fortsat at falde i Aabenraa og vil fortsat ligge lavere end i hele Danmark.
  • Antallet af opslået stillinger ligger stadig rekord højt, selvom der har været en nedgang i foråret 2023.
  • Særligt transport og lager har biddraget til den fortsatte lave ledighed.
  • Af faglige profiler er det personer med videregående uddannelse og faglærte som virksomhederne har ansat.
  • Aftagende rekrutteringsudfordringer.

  Unge og udsatte ledige udgør stadig en rekrutteringskanal for virksomhederne

  • Anden af virksomheder som forventer at tage en elev inden for de kommende seks måneder er fordoblet.
  • 63 % af de adspurgte virksomhederne er klar til at give en hjælpende hånd til udsatte ledige.

  Virksomhederne er tilfredse med jobcentrets service på kerneydelserne:

  • Virksomhedernes tilfredshed med jobcenteret har fortsat meget høj. Den gennemsnitlige score er 6,2 ud af 7.

  Fakta om virksomhedsbarometeret

  Det er vigtigt for jobcenteret, at så mange virksomheder i kommunen som muligt bliver spurgt. Derfor spørger vi tilfældigt udvalgte virksomheder. Indsamlingsmetoden er telefoninterviews.

  Barometret skal så vidt muligt have ca. 200 deltagende virksomheder for at sikre en god evidens. I undersøgelsen for første halvår 2023 har 199 virksomheder i Aabenraa Kommune deltaget i undersøgelsen.

  Den valgte metode, hvor alle virksomheder spørges, betyder, at informationen har karakter af at være en strømpil. Til gengæld gøres data gennemsigtige, så det er muligt at se, hvor stor en andel af virksomhederne inden for hver branche, der indgår i barometeret.

  Virksomhedsbarometer offentliggøres hvert halve år. Næste barometer for andet halvår 2023 forventes at komme i februar 2024.

  Barometeret er et systematisk telefoninterview. For at sikre, at der kan opnås et stort antal svar, har jobcenteret valgt at afgrænse barometret til så få spørgsmål som muligt. Der stilles spørgsmål indenfor følgende områder:

  • Forventninger til fremtiden for virksomheden
  • Forventninger til fremtidige rekrutteringsbehov eller jobreduktion i virksomheden
  • Ønskede kompetencer blandt de kommende medarbejdere
  • Ansættelse af lærlinge
  • Ansættelse af medarbejdere på særlige vilkår
  • Tilfredshed med jobcenterets ydelser

  Spørgsmål?

  Hvis du vil vide mere, eller har brug for hjælp, er du velkommen til at ringe til vores virksomhedsservice på

  tlf.: 73 76 66 00 - telefonen er åben i jobcenterets åbningstid.

  - eller kontakte os på e-mail: virksomhedsservice@aabenraa.dk - Vi svarer tilbage hurtigst muligt.