Omkring virksomhedspraktik

Her finder du forskellige praktiske ting omkring virksomhedspraktikker

Indhold

  Virksomheder, myndigheder og foreninger kan bestille børneattester på medarbejdere og
  frivillige m.v., der har eller har mulighed for at opnå direkte kontakt med børn og unge under
  15 år.

  En børneattest er en særlig form for staffeattest, som oplyser om, hvorvidt en person er
  straffet efter de bestemmelser i straffeloven, som vedrører seksuelle forhold til børn under 15
  år.

  Virksomheder, myndigheder, foreninger m.v. har pligt til at indhente børneattest for personer,
  der skal fungere som trænere, instruktører, holdledere eller lærere for børn under 15 år,
  herunder assistenter, vikarer, afløsere og studerende i praktik, såfremt der er tale om en fast
  tilknytning. Det kan fx være:

  • skolelærere
  • fodboldtrænere
  • spejderledere
  • dagplejemødre
  • livreddere i en svømmehal
  • lektiehjælpere
  • samaritter
  • pedeller på skolen
  • ansatte m.m. i trossamfund
  • adoptionsformidlende organisationer

  Pligten omfatter også familiemedlemmer over 15 år eller andre over 15 år med en relation til
  den ansatte eller beskæftigede, der indebærer, at også de har mulighed for at opnå direkte
  kontakt med børn under 15 år. (fx plejefamilier o.l.)

  Medarbejderen eller den frivillige skal give samtykke til udstedelse af attesten. Privatperson
  kan ikke bestille en børneattest på sig selv.

  Børneattesten er gratis, og den vil sædvanligvis blive sendt indenfor ti hverdage, regnet fra
  borgerens digitale samtykke eller Kriminalregistret modtagelse af skriftligt samtykke.

  De foreninger, som er omfattet af lovkrav om indhentning af børneattester er fx de
  folkeoplysende foreninger, der får anvist lokaler eller modtager tilskud til lokaler eller
  aktiviteter fra kommunen i medfør af folkeoplysningsloven. Det omfatter også foreninger der
  modtager § 18 stk. 2 midler af kommunen.

  Nogle råd når der ansættes flygtninge, indvandre og unge – altså ansættelser hvor det ikke er
  muligt at indhente en børneattest der dækker mere end en kort periode.

  • Hold løbende opfølgningssamtaler med den nyansatte
  • Vær altid opmærksom på nye kollegaer i opstarten – hvordan er deres til/omgang
   med børnene.
  • Forsøg så vidt muligt altid at være to voksne omkring børnene
  • Praktikanter m.v. indgår ikke i normeringen og bør derfor ikke forestå opgaver alene.

  Når du har en borger i praktik får du for det meste en liste til at føre journal over fremmøde. Her kan du finde fremmødelister til dokumentation af fremmøde/udeblivelse i følgende versioner:

  Spørgsmål?

  Hvis du vil vide mere, eller har brug for hjælp, er du velkommen til at ringe til vores virksomhedsservice på

  tlf.: 73 76 66 00 - telefonen er åben i jobcenterets åbningstid.

  - eller kontakte os på e-mail: virksomhedsservice@aabenraa.dk - Vi svarer tilbage hurtigst muligt.