Gå til hovedindhold

Kommunens erstatningsansvar for borgere i aktivering

Kommunens erstatningsansvar for borgere i aktivering

Indhold

  Hvem er omfattet?

  Borgere som er i aktivering efter Lov om aktiv beskæftigelsesindsats kapitel 11 og kapitel 14.
  Der skal være tale om virksomhedspraktik (kapitel 11) eller vejledning og opkvalificering (kapitel 14).

  Arbejdsskader:

  Det har ingen betydning, om arbejdet/aktiviteten er lønnet eller ulønnet, eller om arbejdet er varigt eller midlertidigt.

  Hvem har sikringspligten?

  Hvem der har arbejdsskadesikringspligten afhænger af, om borgeren er i aktivering efter kapitel 11 eller kapitel 14 i Lov om aktiv beskæftigelsesindsats.
  Er borgeren i virksomhedspraktik (kapitel 11 i lov om aktiv beskæftigelsespolitik) har Jobcentret arbejdsskadesikringspligten.

  Er borgeren udsendt i vejledning og opkvalificering (kapitel 14 i lov om aktiv beskæftigelsesindsats) har Jobcentret sikringspligten, hvis borgerens arbejde ikke har haft nytteværdi for virksomheden/praktikstedet. Har borgerens arbejde haft nytteværdi for virksomheden/praktikstedet, vil arbejdsskaden erstatningsmæssigt være dækket af den private virksomheds/praktikstedets arbejdsskadeforsikring.

  Hvorvidt der er tale om nytteværdi kan afgøres ved at vurdere om virksomheden/praktikstedet skulle have ansat eller betalt en anden til at udføre det arbejde, der laves. I bekræftende fald tilfører personen en nytte til virksomheden. Der er dermed tale om nytteværdi.

  Pligt til anmeldelse af arbejdsskade:

  Praktikstedet har pligt til at anmelde alle arbejdsulykker på borgere i aktiveringsforløb til Jobcentret, hvis ulykken medfører mindst 1 dags fravær og/eller borgeren i aktivering har ret til ydelser efter arbejdsskadeloven.

  Dødsfald der kan være forårsaget af en arbejdsulykke, eller dødsfald, der indtræffer på en arbejdsplads, skal anmeldes til Arbejdsskadestyrelsen inden for 48 timer. Anmeldelse en arbejdsulykke ikke, kan det straffes med bøde.

  Skade på ting og personer forvoldt af borger i aktivering:

  Jobcentret hæfter ikke automatisk for skader forvoldt af den aktiverede. Jobcentret er ikke erstatningsansvarlig, når skaden/tabet er dækket af tingsforsikring, driftstabsforsikring eller virksomhedens/praktikstedets ansvarsforsikring. Tings- og bygningsforsikringer vil altid gå forud for ansvarsforsikringen. Vær derfor opmærksom på om virksomheden har passende  forsikringsdækning

  Sker skaden ved hærværk eller anden kriminel adfærd er Jobcentret ikke erstatningsansvarlig.
  Krav om erstatning skal rettes imod den aktiverede borger. For at Jobcentret kan blive erstatningsansvarlig, skal den aktiverede borger have handlet ansvarspådragende.

  Skader opstået ved brug af køretøj vurderes efter reglerne i Færdselsloven. Det vil sige, at det
  er ansvarsforsikringen på bilen og bilens ejer/bruger, der hæfter ved skader opstået ved brug af bilen.
  Vær opmærksom på at der jf. lov om godstransport, taxi etc. ikke kan bevilliges praktik som chauffør med mindre der under al kørsel er en ansat chauffør i virksomheden til stede i køretøjet.

  Anmeldelse af skade:

  Anmeldelse af skade sker ved at kontakte Jobcentrets virksomhedskonsulent, som vil udlevere skadeanmeldelsesblanketter. Virksomheden/praktikstedet skal snarest muligt efter skaden er sket udfylde blanketterne og skadeanmeldelsen skal underskrives af virksomheden/praktikstedet, borgeren og virksomhedskonsulenten.

  Hvis skaden er omfattet af en forsikring, fremsendes skadeanmeldelsen til det pågældende forsikringsselskab. Såfremt virksomhedens egen forsikring afviser skadesanmeldelse fremsendes skadeanmeldelsen til Jobcentret, sammen med forsikringsselskabets afgørelse. Jobcenteret sørger for, at skaden bliver indberettet
  til kommunens forsikringskontor. Sagen sendes til afgørelse ved Jobcentrets forsikringsselskab.

  Spørgsmål?

  Hvis du vil vide mere, eller har brug for hjælp, er du velkommen til at ringe til vores virksomhedsservice på

  tlf.: 73 76 66 00 - telefonen er åben i jobcenterets åbningstid.

  - eller kontakte os på e-mail: virksomhedsservice@aabenraa.dk - Vi svarer tilbage hurtigst muligt.