Gå til hovedindhold

IGU

Integrationsgrunduddannelsen (IGU) skal hjælpe flygtninge ind på det danske arbejdsmarked.

Indhold

  Et IGU-forløb varer to år og gennemføres som et lærlingeforløb. Under forløbet får IGU-eleven både praktisk oplæring på virksomheden og skoleundervisning med faglig opkvalificering og danskuddannelse.

  IGU

  En IGU praktikant er flygtning eller familiesammenførte til flygtninge i alderen 18 til 40 år, som er under integrationsprogrammet. Og på starttidspunktet (jf. loven) skal praktikanten have haft lovligt ophold i Danmark under ti år. på baggrund af en trepartsaftale forventes målgruppen udvidet i løbet af efteråret til også at gælde for grupper
  af familiesammenførte i alderen 18-50 år med en opholdstid på op til 20 år.

  • Inden for 24 måneder skal praktikken i virksomheden være mindst 25 timer om ugen i gennemsnit
  • Inden for 24 måneders ansøgning, skal din IGU-praktikant have modtaget et 23 ugers a 37 timers undervisningsforløb fordelt over perioden.

  Ordningen kan søges indtil udgangen af 2027.

  IGU forløbet varer to år og gennemføres som et forløb, hvor den IGU-ansatte både får praktisk oplæring på virksomheden (med elevløn efter den gældende overenskomst på det pågældende fagområde) og skoleundervisning med faglig opkvalificering og danskuddannelse (offentlig betalt).
  Virksomheden og udlændingen kan selv aftale ansættelsesforholdet uden kommunens mellemkomst.

  Virksomheder, der har ansat en flygtning i et igu-forløb, kan få en bonus på 20.000 kroner efter et halvt år og igen 20.000 kroner, når den igu-ansatte har arbejdet i virksomheden i to år.
  I kan søge om bonus ved at sende en ansøgning til Styrelsen for International Rekruttering og Integratio 

  Du kan læse mere om IGU ordningen her.

  Spørgsmål?

  Hvis du vil vide mere, eller har brug for hjælp, er du velkommen til at ringe til vores virksomhedsservice på

  tlf.: 73 76 66 00 - telefonen er åben i jobcenterets åbningstid.

  - eller kontakte os på e-mail: virksomhedsservice@aabenraa.dk - Vi svarer tilbage hurtigst muligt.