Gå til hovedindhold

Fleksjob

Fleksjob er en mulighed for at ansætte en medarbejder, der kun kan arbejde i et begrænset antal timer pr. uge. Du betaler kun løn for den effektive arbejdstid, som den ansatte yder. En ansættelse i fleksjob er en administrativ enkel ordning. Du skal kun udbetale løn, og der ikke nogen mellemregning med jobcenteret.

Indhold

  En ny medarbejder, der er berettiget til fleksjob, har typisk fysiske eller psykiske begrænsninger og har derfor nogle skånehensyn, der gør, at vedkommende ikke kan varetage et job på ordinære vilkår.

  Du aftaler løn, arbejdstid og øvrige arbejdsvilkår med din nye medarbejder. På overenskomstdækkede områder orienteres den relevante faglige organisation. På ikke overenskomstdækkede områder er det op til den enkelte ansatte at beslutte, om vedkommende ønsker at inddrage den overenskomstbærende faglige organisation i sine ansættelsesforhold. Når i er blevet enige meddeler i jobcenteret hvad i har aftalt.

  Arbejdsgiverudgifter som feriegodtgørelse, ferietillæg, pensionsordning og arbejdsgiverbidrag betales for det antal timer, der udbetales løn for.

  Hvordan ansætter jeg en i fleksjob?

  Alle virksomheder kan tilbyde fleksjob. Både private og offentlige. Fleksjob kan oprettes inden for alle arbejdsområder, funktioner og stillingstyper.

  Du kan tilbyde fleksjob til personer under 65 år, der har en varig og væsentlig nedsættelse i arbejdsevnen, og som er tilkendt ret til fleksjob. Ret til fleksjob kan tilkendes personer, der ikke kan arbejde på normale vilkår, og som ikke kan omskoles til et andet job.

  I aftaler et effektivt timetal som er det grundlag, der udbetales løn på. Det vil sige at hvis den nye medarbejder ikke er særlig effektiv i de f.eks. 18 timer vedkommende er på arbejdspladsen, men levere et arbejde der svarer til 10 timer betaler du løn for de 10 timer, der er den effektive arbejdstid. Vi supplere op direkte til medarbejderen, uden at du skal indblandes.

  Du udbetaler løn til den ansatte i et fleksjob for det antal effektive timer, personen kan varetage jobbet. Det effektive antal timer aftales mellem jobcentrets virksomhedskonsulent, virksomheden og den person, der skal ansættes i fleksjob.

  Ved sygdom får arbejdsgiveren sygedagpengerefusion fra første sygedag.

  Kontakt jobcentret, hvis du har en funktion, som du mener kan varetages af en person i et fleksjob.

  Det første fleksjob - uanset alder - bevilges for en femårig periode. Borgere under 40 år kan efter det første fleksjob få bevilget et fleksjob for yderligere en periode på fem år, hvis betingelserne fortsat er opfyldt. Borgere over 40 år bevilges et varigt fleksjob efter den første 5 års periode.

  Det er jobcentret, der i første omgang vurderer arbejdsevnen (timetal og intensitet). Under ansættelsen kan der ændres i timetal under forudsætning af, at jobcenteret bliver informeret. Ved ændring af de effektive timer udarbejdes en ny ansættelseskontrakt, og kopi sendes til jobcenteret.

  Spørgsmål?

  Hvis du vil vide mere, eller har brug for hjælp, er du velkommen til at ringe til vores virksomhedsservice på

  tlf.: 73 76 66 00 - telefonen er åben i jobcenterets åbningstid.

  - eller kontakte os på e-mail: virksomhedsservice@aabenraa.dk - Vi svarer tilbage hurtigst muligt.