Gå til hovedindhold

Business Aabenraa

Virksomhederne og Aabenraa Kommune har en fælles interesse i et godt erhvervsklima, der skaber vækst og arbejdspladser til gavn både for erhvervslivet og for borgerne i kommunen.

Indhold

  Business Aabenraa har til opgave at varetage den samlede erhvervsfremmeindsats i Aabenraa Kommune med det formål at styrke konkurrencekraften ift. jobskabelse og bosætning. 

  Virksomhederne fremhæver tre styrkepositioner ved at drive virksomhed i Aabenraa Kommune:

  • Aabenraa kommune har en central placering som port til det tyske marked og dets arbejdskraft, hvilket blandt andet betyder stor aktivitet i relation til transport og logistik.
  • Aabenraa Kommune ligger i toppen på landsplan, når det gælder sagsbehandling på miljøområdet og i byggesager.
  • Der er en god dialog mellem virksomheder og Aabenraa Kommune, hvilket fremmer udviklingsmuligheder og skaber vækst.

  Business Aabenraa tilbyder:
  Erhvervsservice, som er tilgængelige for alle virksomheder med behov for sparring og vejledning i henhold til loven om erhvervsfremme

  Erhvervsudvikling inden for styrkepositionerne transport/logistk, bygge/anlæg og fødevarer samt detail og arbejdskraft. Udviklingsinitiativerne igangsættes i dialog med interessenter.

  Sekretariatsfunktion for Aabenraa Erhvervsforening, hvor vi tilbyder netværksarrangementer forbeholdt foreningens medlemmer.

  Læs mere om Business Aabenraa eller kontakt dem på telefon: 7362 2020.