Gå til hovedindhold

CSR mærke Aabenraa

CSR, Corporate Social Responsability, handler om din virksomheds sociale ansvarlighed. Aabenraa Kommune uddeler hvert år et CSR mærket for social ansvarlighed.

Indhold

  CSR - mærket er Aabenraa Kommunes anerkendelse af at din virksomhed udviser social ansvarlighed. Du har mulighed for at få tildelt mærket hvis din virksomhed opfylder en række krav til social ansvarlighed fastsat af Aabenraa Kommunen.

  Kravene til at få mærket er med til at tydeliggøre hvordan din virksomhed er med til at løfte et fælles socialt ansvar, enten ved at give plads til udsatte borgere eller bidrage til uddannelsen af fremtidens arbejdskraft.

  117 virksomheder i Aabenraa Kommune har fået tildelt CSR-mærket for 2024. Siden 2016 har Aabenraa Kommune uddelt CSR mærket og år for år er antallet af virksomheder der har fået mærket tildelt steget. Vi er stolte af at så mange virksomheder i kommunen gør en indsats for vores borgere.

  Aabenraa Kommune ønsker, at anerkende lokale virksomheder, der er med til at udvikle et arbejdsmarked med plads til alle. Det kan f.eks. ske ved at stille virksomhedspraktikker, løntilskud og fleksjob til rådighed.

  Aabenraa Kommune vil også anerkende de virksomheder, der gør en indsats i forhold til uddannelse og efteruddannelse ved at have elever, voksenlærlinge eller gennemfører jobrotationsprojekter.

  For virksomhederne med op til 249 ansatte skal andelen af ansatte, der er berørt af nedenfor oplistede ordninger ligge på 10%. 
  For virksomheder med mere end 250 ansatte skal mindst 25 medarbejdere være berørt af de nedenfor oplistede ordninger.

  • Virksomhedspraktik
  • Uddannelsespraktik
  • Løntilskud
  • Fleksjob
  • Job med løntilskud til førtidspensionister (skånejob)
  • Ledige ansat i jobrotation
  • Medarbejdere, der frivilligt indgår i Beredskabet
  • Voksenlærlinge
  • Integrationsgrunduddannelse (IGU)
  • Erhvervsgrunduddannelse (FGU)
  • Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU)
  • Elever under erhvervsuddannelse

  Aabenraa Kommune har også en forventning om, at de virksomheder, som får tildelt kommunens CSR-mærkning efterlever Den Internationale Arbejdsorganisation, ILO´s konventioner, og virksomheden overholder de danske løn- og arbejdsvilkår.

  Du har igen mulighed for at ansøge om Aabenraa Kommunes CSR mærke for 2025 i efteråret 2024.

  Ønsker du mere information, eller har du spørgsmål til CSR-mærke Aabenraa, kan du skrive os en mail til cdu@aabenraa.dk

  Spørgsmål?

  Hvis du vil vide mere, eller har brug for hjælp, er du velkommen til at ringe til vores virksomhedsservice på

  tlf.: 73 76 66 00 - telefonen er åben i jobcenterets åbningstid.

  - eller kontakte os på e-mail: virksomhedsservice@aabenraa.dk - Vi svarer tilbage hurtigst muligt.