Gå til hovedindhold

Hjælpemidler

Hvis du har en medarbejder med en funktionsnedsættelse, som ikke kan kompenseres inden for det almindelige arbejdsmiljøarbejde og arbejdstilsynets vejledninger er det muligt at søge jobcenteret om hjælpemidler.

Indhold

  Du kan søge om at få bevilget hjælpemidler i form af arbejdsredskaber og mindre arbejdspladsindretninger. Betingelsen er at din medarbejder har en varig funktionsnedsættelse, uanset om funktionsnedsættelsen er af  fysisk, psykisk eller kognitive karakter.

  Hjælpemidlerne kan også gives i forbindelse med deltagelse i virksomhedspraktikker eller andre aktiviteter igangsat af jobcenteret

  Der kan ydes tilskud til:

  • Undervisningsmateriale
  • Arbejdsredskaber
  • Mindre arbejdspladsindretninger

  Som eksempler kan nævnes:

  • Anskaffelse af værktøj.
  • Maskiner til personligt brug.
  • Særlige arbejdsstole.
  • Ændringer af arbejdspladsen, fx håndgreb, sænkning af gulv, udvidelse af døre, installation af ramper og lift m.m.

  Betingelserne er:

  • At arbejdsredskabet ikke er sædvanligt forekommende på arbejdspladsen. Dette vurderes ud fra arbejdstilsynets vejledninger, og udgiften til arbejdsredskabet skal ligger ud over, hvad en arbejdsgiver forventes at skulle afholde i branchen.
  • At arbejdsredskabet /arbejdspladsindretningen er af afgørende betydning for, at personen kan fastholde ordinær beskæftigelse eller selvstændig virksomhed.
  • At redskabet/indretningen kompenserer for personens begrænsning i arbejdsevnen.

  Hvem er omfattet?

  Personer i job og selvstændig erhvervsdrivende med varigt nedsat funktionsevne.

  Hvordan søger man?

  Ansøgningsskema findes på VITAS.DK og sendes til den ansattes bopælskommune.

  Vores handicapkonsulent vil efterfølgende aflægge virksomheden et besøg med henblik på en uddybende samtale i forhold til arbejdsfunktioner og kompensationsbehov

  I er altid velkomne til at kontakte vores konsulenter før en evt. ansøgning.

  Spørgsmål?

  Få mere at vide ved at kontakte vores handicapkonsulenter:
  Hanna Bach-Svendsen på tlf.: 73 76 76 95
  *vakant*
  eller send en mail: kompensationogerhverv@aabenraa.dk