Gå til hovedindhold

Personlig assistance

Personlig assistance er en ordning, der kompenserer den funktionsnedsættelse din medarbejder har som følge af et handicap og det ikke kan kompenseres ved hjælp af et hjælpemiddel.

Indhold

  Formålet med personlig assistance er at din ansatte uanset funktionsnedsættelse kan præstere på lige fod med alle din øvrige ansatte.

  Ordningen indebærer, at en person med for eksempel nedsat syn, hørelse eller bevægelseshandicap kan kompenseres for sin funktionsnedsættelse ved hjælp af en personlig assistent, som assisterer med netop de konkrete, praktiske arbejdsopgaver som funktionsnedsættelsen medfører.

  Funktionsnedsættelser af psykisk, kognitiv eller psykosocial karakter kan ligeledes kompenseres via personlig assistance.

  Der kan bevilges op til 20 timers assistance ved en 37 timers ansættelse. Personen, der yder assistance, er ansat i virksomheden, i særlige tilfælde kan det være som ekstern vikar.

  Hvem er omfattet?

  Personer i job og selvstændigt erhvervsdrivende med varig nedsat funktionsevne.
  Der gælder følgende forhold:

  • Personer med funktionsnedsættelse skal selv kunne udføre det indholdsmæssige i jobbet.
  • Arbejdsopgaverne må ikke være uforenelige med personens funktionsnedsættelse.
  • Arbejdsopgaverne må ikke have karakter af vikardækning eller almindelig medhjælp.

  Hvordan søger man?

  Ansøgningsskema findes på VITAS.DK og sendes til den ansattes bopælskommune.

  Vores handicapkonsulent vil efterfølgende aflægge virksomheden et besøg med henblik på en uddybende samtale i forhold til arbejdsfunktioner og kompensationsbehov

  I er altid velkomne til at kontakte vores konsulenter før en evt. ansøgning.

  Spørgsmål?

  Få mere at vide ved at kontakte vores handicapkonsulenter:
  Hanna Bach-Svendsen på tlf.: 73 76 76 95
  *vakant*
  eller send en mail: kompensationogerhverv@aabenraa.dk