Det lokale arbejdsmarked

Vi har her samlet alle aktuelle data til det lokale arbejdsmarked i Aabenraa

Indhold

  I forhold til sidste år er arbejdsmarkedet præget af en smule højere ledighed, men faldende hen over året. Der kan ses en let faldende efterspørgsel inden for nogle håndværksfag og inden for fag med ufaglært arbejdskraft. Samtidig er der fortsat stor efterspørgsel inde for sundhedsområdet, transport, lager og logistik og inden for energisektoren (grøn omstilling mm.). Samlet set vurderes det, at beskæftigelsesmulighederne fortsat er gode, og udfordret på rekruttering af tilstrækkelig kvalificeret arbejdskraft.

  Fuldtidsledigheden i procent af arbejdsstyrken ligger i Aabenraa i juli 2023 på 1,9 % og er et fald i på 0,3 procentpoint i forhold til måneden før. Det er et fald på 0,2 procentpoint i forhold til samme periode i juli 2022 hvor ledighedsprocenten var på 2,1 %.

  Ledigheden for forsikrede ledige (dagpengemodtagere) er faldet med 43 personer fra 637 pers. i juli 2023 til 594 personer i august 2023. I forhold til samme periode året før er ledigheden i august 2023 steget med 75 ledige i forhold til august 2023 hvor der var 519 ledige.

  Det samlede antal borgere tilknyttet jobcenteret er faldet med med 99 pers. i forhold til måneden før: fra 5.019 pers. i juli til 4920 i august. I forhold til samme periode året før, er det en stigning på 91 personer hvor der var 4.829 pers i august 2022.

  Find alle ledighedstallene her på siden

  Spørgsmål?

  Hvis du vil vide mere, eller har brug for hjælp, er du velkommen til at ringe til vores virksomhedsservice på

  tlf.: 73 76 66 00 - telefonen er åben i jobcenterets åbningstid.

  - eller kontakte os på e-mail: virksomhedsservice@aabenraa.dk - Vi svarer tilbage hurtigst muligt.

  Sidst opdateret: 22. september 2023