Gå til hovedindhold

Jobcenteret

Her finder du en beskrivelse af arbejdsopgaver mm for jobcenteret

Indhold

  Jobcenteret er organisatorisk en del af forvaltningen Jobcenter og Borgerservice under stabs- og arbejdsmarkedsdirektør Søren Lorenzen. Jobcenter og Borgerservice beskæftiger godt 150 medarbejdere, heraf er 110 medarbejdere tilknyttet jobcenteret.

  Forvaltningen er organisatorisk opdelt i et sekretariat og to afdelinger henholdsvis Jobcenter og Borgerservice. Jobcentret har ansvaret for og styringen af Aabenraa Kommunes beskæftigelsesindsats. Tilrettelæggelsen af beskæftigelsesindsatsen sker i samarbejde med Arbejdsmarkedsudvalget.

  Jobcentret er én fælles indgang til det offentlige beskæftigelsessystem for alle borgere og virksomheder i Aabenraa Kommune. Udgangspunktet er, at al betjening i relation til kommunens beskæftigelsesrettede indsats varetages i jobcentret. Det er ønsket om en målrettet og effektiv indsats med tre mål for øje:

  • At flest mulige af kommunens borgere i den erhvervsaktive alder er i arbejde
  • At borgere i den erhvervsaktive alder, som pt. ikke er i arbejde, understøttes i aktivt at kunne deltage i tilbud målrettet mod beskæftigelse eller efteruddannelse
  • At flest mulige af kommunens unge påbegynder og færdiggør en uddannelse

  Virksomheder kan få hjælp til formidling og rekruttering af arbejdskraft. Ledige kan få hjælp og vejledning til jobsøgning og opkvalificering. Jobcentret videreformidler også uddannelsessøgende til rådgivning om valg af uddannelse. Jobcentrets søger at skabe det bedste match mellem de lediges kvalifikationer og virksomhedernes behov for arbejdskraft.

  Jobcentrets beskæftigelsesrettede indsats er målrettet

  • job- og uddannelsessøgende
  • forsikrede ledige
  • kontanthjælpsmodtagere
  • ledighedsydelsesmodtagere
  • sygedagpengemodtagere og administration af ydelser i henhold til Lov om Sygedagpenge
  • personer i jobafklaringsforløb
  • flygtninge og indvandreres integration på arbejdsmarkedet
  • revalidender
  • personer i fleksjob
  • personer i jobrotationsforløb
  • personer i ressourceforløb

  Endvidere kan private og offentlige virksomheder få hjælp og rådgivning omkring formidling af arbejdskraft inden for:

  • det ordinære arbejdsmarked
  • det rummelige arbejdsmarked
  • arbejdsfastholdelse

  og ansættelse af personer i:

  • jobrotationsforløb
  • fleksjob
  • job med løntilskud
  • job med løntilskud for førtidspensionister

  samt:

  • etablering af virksomhedspraktikker
  • voksenlærlingeaftaler
  • mentorordninger

  Aabenraa Kommune ønsker at sikre en sammenhængende og helhedsorienteret indsats over for de unge, og at uddannelse har første prioritet, hver gang vi møder en ung. Derfor har kommunens ungeindsats til huse på jobcentret. Ungeindsatsen giver en koordineret rådgivning og sagsbehandling i forhold til unge i alderen 15-29 år samt en koordineret udvikling af tilbuddene inden for forskellige kommunale udvalg og forvaltninger. Tilknyttet er også Ungdommens Uddannelsesvejledning, UU, der har ansvaret for vejledning om valg af ungdomsuddannelse og erhverv, og hvor mange opgaver løses gennem samarbejdet med skoler og andre uddannelsesinstitutioner.

  Spørgsmål?

  Hvis du vil vide mere, eller har brug for hjælp, er du velkommen til at ringe til vores virksomhedsservice på

  tlf.: 73 76 66 00 - telefonen er åben i jobcenterets åbningstid.

  - eller kontakte os på e-mail: virksomhedsservice@aabenraa.dk - Vi svarer tilbage hurtigst muligt.