Refusion

Alle anmodninger om refusion skal søges digitalt enten via SKS, hvad vi anbefaler, eller via VIRK.dk

Indhold

  Vær opmærksom på at kommunen kun kan modtage refusionsansøgninger digitalt

  Refusion af sygedagpenge og barselsdagpenge via NemRefusion finder du på Virk.dk.
  Refusion for jobrotation og mentor søges via Virk.dk.
  Refusion af løntilskud (inkl. skånejob), Fleksjob (gamle ordning) eller voksenelever anbefales SKS refusion. Læs mere om SKS refusion.
  Refusion af personlig assistance søges via kommunens blanketsystem

  Du kan finde oplysninger om indhentning af refusion nedenfor

  Vi har tilbyder dig at bruge online refusionssystemet SKS, der gør det nemmere for dig, at søge om refusion og samtidig have overblik over hele processen.SKS kan bruges til refusion for voksenlærlinge, løntilskud, skånejob og fleksjob efter den gamle ordning.

  Vi har valgt at benytte denne løsning fordi det gør det meget mindre bureaukratisk, at få udbetalt refusion fra Jobcenter Aabenraa for dine voksenlærlinge, ansatte i løntilskud, skånejob og fleksjobansatte efter den gamle ordning.

  Den digitale løsning giver dig bl.a. mulighed for at følge sagen og få en forklaring på eventuelle afvigelser mellem det beløb, du har anmodet om, og det beløb, vi har udbetalt. Og via et fakturanummer, som overføres til dit bankkontoudtog, har du en reference til den faktura, som er dannet i jobcentret.

  Systemet leveres af SKS Applikation Service og er nemt og hurtigt at installere. Du finder log-on vejledningen her. og adgang til SKS her.

  Skal du søge om refusion til voksenelever kan du bruge SKS refusion. SKS refusion er en indgang for dig og din virksomhed, der gør det nemmere at søge refusion og følge processen frem til udbetaling. Læs mere om SKS refusion her.

  Formularer til uddannelsesaftale (Undervisningsministeriets hjemmeside)

  Læs mere om voksenlærlinge her.

  Skal du søge om refusion af løntilskud (inkl. skånejob), Fleksjob (gamle ordning) kan du bruge SKS refusion . SKS refusion er en indgang for dig og din virksomhed, der gør det nemmere at søge refusion og følge processen frem til udbetaling. Læs mere om SKS refusion.

  Læs mere om løntilskud.

  Vi har udviklet vores eget online refusionsskema for at gøre det nemmere for dig, at beregne og ansøge refusionen af personlig assistance.

  Ansøgning om Jobrotation foregår gennem Vitas

  Refusion for jobrotation søges via www.Virk.dk.

  Læs mere om jobrotation her.

  Som arbejdsgiver, selvstændig eller a-kasse, skal du anmelde og søge om refusion af sygedagpenge og barselsdagpenge via NemRefusion, den finder du på www.Virk.dk.

  Læs mere som sygedagpenge her.

  Spørgsmål?

  Hvis du vil vide mere, eller har brug for hjælp, er du velkommen til at ringe til vores virksomhedsservice på

  tlf.: 73 76 66 00 - telefonen er åben i jobcenterets åbningstid.

  - eller kontakte os på e-mail: virksomhedsservice@aabenraa.dk - Vi svarer tilbage hurtigst muligt.