Gå til hovedindhold

Når medarbejderen er syg

Hvis du har en sygemeldt medarbejder med udfordringer af både helbredsmæssig og beskæftigelsesmæssig karakter. Og kan du først forvente en fuld raskmelding senere end 8 uger regnet fra første fraværsdag, så tilbyder jobcenteret den sygemeldte en indsats med et klart fokus på tilbagevenden til arbejde.

Indhold

  Jobcenterets indsats tager udgangspunkt i en trappemodel, som sikrer systematisk brug af relevante redskaber til at understøtte den enkelte sygemeldte i at bevare kontakten til sin arbejdsplads og fastholdes sit job.

  I modellen er der fokus på, at der iværksættes gradvis tilbagevenden, som det højst prioriterede redskab for sygemeldte i ansættelse.

  For sygemeldte uden ansættelse er det højst prioriterede redskab påbegyndelse af arbejde på nedsat tid eller i løntilskud. Herudover kan der som supplement til den arbejdspladsbaserede indsats gives tilbud om vejledning og opkvalificering.

  Indsatsen i trappemodellen består i gradvis tilbagevenden til arbejde efter sygedagpengeloven og tilbud beskæftigelsesindsatsloven som fx. Virksomhedspraktik.

  Beskriver trappemodelens 4 trin.

  Du skal anmelde din lønmodtagers fravær inden 5 uger efter hele 1. fraværsdag. Hvis du ikke overholder fristen, medfører det en manglende eller begrænset ret til refusion.

  Hvis lønmodtageren får udbetalt løn af arbejdsgiveren under sygefraværet:
  Er lønmodtageren syg ud over arbejdsgiverperioden på 30 dage, skal arbejdsgiver anmelde sygefraværet til kommunen. Det skal ske via NemRefusion og senest 5 uger efter første fraværsdag.

  Hvis lønmodtageren alene får udbetalt sygedagpenge af arbejdsgiveren i arbejdsgiverperioden på 30 dage:
  Er lønmodtageren er syg ud over arbejdsgiverperioden, skal arbejdsgiver anmelde sygefraværet på NemRefusion, senest en uge efter udbetalingen af sygedagpenge fra arbejdsgiveren er ophørt.

  Fleksjob

  Bemærk, at der ikke er specielle anmeldelsesregler for arbejdsgivere, der udbetaler løn under sygdom til personer i fleksjob. Det vil sige, at anmeldelse også her skal ske inden 5 uger efter 1. hele fraværsdag. 

  Se mere om reglerne for refusion her.

  Kommunen skal foretage en revurdering af sygedagpengeretten efter 22 uger. Hvis sygedagpengene ikke kan forlænges, og den sygemeldte stadig er uarbejdsdygtig, vil den sygemeldte overgå til et jobafklaringsforløb. Jobafklaringsforløbet foregår på en lavere ydelse og refusionen bliver derfor lavere.

  Se mere om reglerne for refusion her.

  For sen anmeldelse og refusion

  Hvis du ikke har anmeldt sygefraværet senest 5 uger efter 1. fraværsdag, kan du først få refusion fra det tidspunkt, hvor sygefraværet anmeldes.

  Dispensation

  Kommunen kan dispensere ved særlige omstændigheder som f.eks.:

  • Driftsforstyrrelser ved Virk.dk
  • Hvis forsinkelsen i ansøgningen refusion skyldes lønmodtager
  • Manglende eller forkert vejledning fra offentlige myndigheder

  Ankestyrelsen har med principafgørelsen SM 89-17 forholdt sig konkret til muligheden for at søge om en aftale efter sygedagpengelovens § 56 i forbindelse med fertilitetsbehandling.

  Ifølge Ankestyrelsens  praksis kan ufrivillig barnløshed skyldes en langvarig eller kronisk lidelse, men barnløshed medfører ikke i sig selv væsentlig forøget sygdomsrisiko. Lønmodtagerens fravær til fertilitetsbehandling skyldes ikke uarbejdsdygtighed på grund af lidelsen, der har medført barnløshed. Lønmodtageren er i stedet fraværende fra arbejdet for at modtage fertilitetsbehandling.

  En aftale om fravær til fertilitetsbehandling skal vurderes efter betingelserne for at indgå en aftale på baggrund af behandling. Det vil sige, at en aftale efter sygedagpengelovens § 56 i forbindelse med fertilitetsbehandling kun kan godkendes hvis henvisningen til fertilitetsbehandlingen var besluttet på ansættelsestidspunktet. Afgørelsen kan læses på Ankestyrelsens hjemmeside www.ast.dk.

  Spørgsmål?

  Hvis du vil vide mere, eller har brug for hjælp, er du velkommen til at ringe til vores virksomhedsservice på

  tlf.: 73 76 66 00 - telefonen er åben i jobcenterets åbningstid.

  - eller kontakte os på e-mail: virksomhedsservice@aabenraa.dk - Vi svarer tilbage hurtigst muligt.