Virksomhedsbarometer for 2. halvår 2022

I andet halvår er arbejdsmarkedet gået ned i tempo. Således er antallet af arbejdssteder faldet en smule. Til
gengæld er antallet af beskæftigede efter bopæl steget en smule. Arbejdsmarkedet i kommunen, er med andre ord ikke frosset til, men vi skal vænne os til, at det kommer til at gå knapt så hurtigt, som det gjorde efter Covid-19.

Indhold

  I andet halvår er arbejdsmarkedet gået ned i tempo. Således er antallet af arbejdssteder faldet en smule. Til
  gengæld er antallet af beskæftigede efter bopæl steget en smule. Arbejdsmarkedet i kommunen, er med andre ord ikke frosset til, men vi skal vænne os til, at det kommer til at gå knapt så hurtigt, som det gjorde efter Covid-19.

  Den fine udvikling i beskæftigelsen smitter naturligvis også af på udviklingen i ledigheden, som endte på 2,1 % i slutningen af året. Tidligere havde jobcenteret forventet en ledighed ved årets afslutning på 2,5 %. Det er således gået bedre, end det var forudset. Samtidig kan det ses, at tendensen har været stagnerende og det kan således ikke forventes, at ledigheden vil falde igennem hele 2023. Finansministeriet forventer, at ledigheden vil ende på ca. 2,4 %. Jobcenteret har en lidt mere optimistisk forventning, og forventer ved årets slutning at ledigheden vil ende et sted mellem 2,2 og 2,3 %.
  Ledigheden i 2022 endte stort set samme sted, som ledigheden i 2021. Med den lille forventede stigning i ledigheden det kommende år, så forventer jobcenteret at 2023 vil slutte med 610-640 fuldtidsledige.

  Trods en forventet lavere aktivitet på arbejdsmarkedet, så er det særligt inden for handel, lager og transport samt industri, at jobcenteret forventer, at der vil være en efterspørgsel af arbejdskraft.

  Find mere om virksomhedsbarometeret for 2. halvår 2022 her