CSR mærke Aabenraa

CSR, Corporate Social Responsability, handler om din virksomheds sociale ansvarlighed. Aabenraa Kommune uddeler hvert år et CSR mærket for social ansvarlighed.

Indhold

  CSR - mærket er Aabenraa Kommunes anerkendelse af at din virksomhed udviser social ansvarlighed. Du har mulighed for at få tildelt mærket hvis din virksomhed opfylder en række krav til social ansvarlighed fastsat af Aabenraa Kommunen.

  Kravene til at få mærket er med til at tydeliggøre hvordan din virksomhed er med til at løfte et fælles socialt ansvar, enten ved at give plads til udsatte borgere eller bidrage til uddannelsen af fremtidens arbejdskraft.

  113 virksomheder i Aabenraa Kommune har fået tildelt CSR-mærket for 2023. Siden 2016 har Aabenraa Kommune uddelt CSR mærket og år for år er antallet af virksomheder der har fået mærket tildelt steget. Vi er stolte af at så mange virksomheder i kommunen gør en indsats for vores borgere.

  Aabenraa Kommune ønsker, at anerkende lokale virksomheder, der er med til at udvikle et arbejdsmarked med plads til alle. Det kan f.eks. ske ved at stille virksomhedspraktikker, løntilskud og fleksjob til rådighed.

  Aabenraa Kommune vil også anerkende de virksomheder, der gør en indsats i forhold til uddannelse og efteruddannelse ved at have elever, voksenlærlinge eller gennemfører jobrotationsprojekter.

   

  For at modtage CSR-mærke Aabenraa 2023 skal din virksomhed (CVR-nr. eller P-nummer) ligge i Aabenraa Kommune og opfylde følgende kriterier:

  Minimum 10 % af din virksomheds medarbejdere (inkl. elever, praktikanter, fleksjobbere mv.) har i løbet af 2022 været ansat i en eller flere af følgende ordninger:

  • Virksomhedspraktik
  • Uddannelsespraktik
  • Løntilskud
  • Fleksjob
  • Job med løntilskud til førtidspensionister (skånejob)
  • Ledige ansat i jobrotation
  • Medarbejdere, der frivilligt indgår i Beredskabet
  • Voksenlærlinge
  • Integrationsgrunduddannelse (IGU)
  • Erhvervsgrunduddannelse (FGU)
  • Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU)
  • Elever under erhvervsuddannelse

  Aabenraa Kommune har en forventning om, at de virksomheder, som får tildelt kommunens CSR-mærkning efterlever Den Internationale Arbejdsorganisation, ILO´s konventioner.

  Ansøgningsperioden for Aabenraa Kommunes CSR mærke for 2024 løber fra 15. okt. til 15. dec. 2023. Du kan i ansøgningsperioden søge on-line på kommunens hjemmeside.

  For virksomhederne med op til 249 ansatte skal andelen af ansatte, der er berørt af nedenfor oplistede ordninger ligge på 10%. 
  For virksomheder med mere end 250 ansatte skal mindst 25 medarbejdere være berørt af de nedenfor oplistede ordninger.

  • Virksomhedspraktik
  • Uddannelsespraktik
  • Løntilskud
  • Fleksjob
  • Job med løntilskud til førtidspensionister (skånejob)
  • Ledige ansat i jobrotation
  • Medarbejdere, der frivilligt indgår i Beredskabet
  • Voksenlærlinge
  • Integrationsgrunduddannelse (IGU)
  • Erhvervsgrunduddannelse (FGU)
  • Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU)
  • Elever under erhvervsuddannelse

  Aabenraa Kommune har også en forventning om, at de virksomheder, som får tildelt kommunens CSR-mærkning efterlever Den Internationale Arbejdsorganisation, ILO´s konventioner, og virksomheden overholder de danske løn- og arbejdsvilkår.

  Spørgsmål?

  Hvis du vil vide mere, eller har brug for hjælp, er du velkommen til at ringe til vores virksomhedsservice på

  tlf.: 73 76 66 00 - telefonen er åben i jobcenterets åbningstid.

  - eller kontakte os på e-mail: virksomhedsservice@aabenraa.dk - Vi svarer tilbage hurtigst muligt.

  Sidst opdateret: 14. september 2023