Vigtige informationer - COVID-19

Jobcentret har i overensstemmelse med Regeringens beslutning lukket og alle medarbejdere er sendt hjem til tirsdag den 14. april. Men vi opretholder et nødberedskab og alle virksomheder kan kontakte os på vores Virksomhedsservicetelefon 7376 6600.

Vi har i boksene nedenfor samlet informationer, links og telefonnr. på de emner, der er relevant for din virksomhed. Siden bliver løbende opdateret. Hold dig ikke tilbage med at ringe på vores servicenummer 7376 6600, vi skal nok hjælpe dig videre.

Landsdækkende Hotline:
Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings  har oprettet en landsdækkende hotline til virksomhedsservice på tlf. 72 200 350. her kan du få svar på spørgsmål om arbejdsfordeling, lønkompensation, varsling og øvrige midlertidige ændringer på beskæftigelsesområdet som følge af regeringens initiativer for at begrænse spredningen af COVID-19 mere information her.

Virksomhedsguiden.dk
Vi opfordrer alle virksomheder til at holde sig opdateret på www.virksomhedsguiden.dk, hvor forhold og nyheder opdateres løbende. Bemærk, siden benyttes meget og der er kø-system for at komme ind.

Lønkompensation til private virksomheder:
Private virksomheder, der er ekstraordinært hårdt økonomisk ramt som følge af COVID-19 og derfor står overfor at skulle varsle afskedigelser for mindst 30 pct. eller mere end 50 ansatte kan søge om lønkompensation læs boksen herunder.

Hvad med de personer som er i løntilskud eller praktik på virksomhederne?
Mange af vores borgere har helbredsproblemer og er praktik for at blive afklaret. Denne gruppe af borgere er potentielt udsatte i forhold til smitte med Covid-19.

Hvis borgerne ikke har helbredsproblemer, der kan forværres af COVID-19 og gerne vil i praktik og hvis du som arbejdsgiver er med på det, er der intet til hinder for at fortsætte praktikken eller genoptage den efter aftale med jobcenteret. Ansatte i løntilskud følger de almindelige regler for ansatte på virksomheden

Se også Aabenraa Kommunes hjemmeside om lokale COVID-19 tiltag

Informationer om tiltag

 • Regeringen og arbejdsmarkedets parter giver en hjælpende hånd til de medarbejdere, der er i fare for at miste deres job på grund af corona-udbruddet.

  Aftalen gælder for lønmodtagere på alle de private virksomheder, der er ekstraordinært hårdt økonomisk ramt som følge af COVID-19 og derfor står overfor at skulle varsle afskedigelser for mindst 30 pct. eller mere end 50 ansatte. I det tilfælde får virksomheden en lønkompensation fra staten på 75 pct. af de pågældende medarbejderes løn, dog maksimalt 23.000 kr. pr. måned, såfremt de undlader at varsle fyringerne. For timelønnede udgør den statslige lønkompensation 90 pct., dog maksimalt 26.000 kr. pr. måned. Den midlertidige kompensationsordning gælder fra 9. marts til 9. juni 2020.

  Virksomhederne skal ansøge om kompensationen på Erhvervsstyrelsens virksomhedsportal Virk.dk

  Vejledning fra Fagbevægelsens Hovedorganisation find den her
  Vejledning fra Dansk erhverv find den her

 • Arbejdsfordeling kan du bruge for at undgå afskedigelser. Arbejdsfordeling betyder nedsættelse af arbejdstiden for dine medarbejdere i en begrænset periode- bemærk - fordeling kan også bruges til fleksjobansatte.

  Ring på vores Virksomhedsservicetelefon 7376 6600 så skal vi nok guide dig igennem.

  Tid
  Arbejdsfordeling kan gives i op til 13 uger, men perioden kan i særlige tilfælde forlænges.
  Arbejdstiden skal enten være nedsat med mindst to hele dage pr. uge eller med en uges arbejde på fuld tid fulgt af en uges ledighed. Dvs. man kan maks. have fordeling hver anden uge.
  Fordelingen kan også være tilrettelagt med to ugers arbejde på fuld tid fulgt af en uges ledighed eller med to ugers arbejde på fuld tid fulgt af to ugers ledighed.

  Omkostninger
  Medarbejdere har mulighed for at modtage supplerende dagpenge i den tid de er ledige.

  Betingelser
  Arbejdsfordelingen skal indeholde en frigørelsesmulighed for de medarbejdere, der er omfattet af ordningen. Medarbejderen har dermed en mulighed for uden varsel, at sige op for at overtage et andet arbejde med en længere arbejdstid. Du kan læse mere om reglerne her.

  Hvordan gør vi?
  Arbejdsfordeling skal anmeldes til jobcentret på to særlige blanketter: AB 292 og AB 293.
  Anmeldelsen kan (i øjeblikket) ske  indtil samme dag arbejdsfordelingen træder i kraft.
  Skal du søge for en længere periode end 13 uger, skal du søge hos Det Regionale Arbejdsmarkedsråd. Det skal ske senest 4 uger inden udgangen af de første 13 uger af arbejdsfordelingen. Ansøgningen sammen de udfyldte AR 292 og AR 293skal sendes til: Arbejdsmarkedskontor Syd, Dannebrogsgade 3, 2. sal, 5000 Odense C, Tlf. 72 22 38 00, amksyd@star.dk

  Du kan læse om betingelserne på Styrelsen for arbejdsmarked og rekrutterings (STAR) hjemmeside.

 • I stedet for at hjemsende eller afskedige dine medarbejdere - Så har du mulighed for at sende dem på faglig opkvalificering hjemmefra med op til 100% lønkompensation - se mere her

  Som en del af tiltagene omkring COVID-19 er der ændret på reglerne for fjernundervisning, så det er muligt at tage uddannelses og efteruddannelsesforløb hjemmefra. Det kræver kun, at du har en computer eller tablet og adgang til internettet, og at du er i målgruppen for tilbuddet. 

  Du kan finde mere om mulighederne og tilbud på Voksenundervisning.dk hjemmeside her - eller ring på Voksenundervisning.dk hotline 7022 22 07

 • Vi anbefaler at gå ind på Virksomhedsguiden: Coronavirus og din virksomhed - her kan du finde vigtig information, overblik og vejledning til virksomheder om corona-virus

 • De danske myndigheder samlet alle informationer om corona-virus (COVID-19) på hjemmesiden coronasmitte.dk. Hvis du ikke finder svar der, kan du ringe til myndighedernes fælles hotline tlf. 70 200 233.

 • Arbejdsgivere og selvstændige får nu i særlige tilfælde udvidet ret til sygedagpenge og arbejdsgiverrefusion. Retten udvides for at afbøde de økonomiske tab på grund af COVID-19. Reglerne får virkning med tilbagevirkende kraft fra den 27. februar.

  De nye regler udvider retten til sygedagpenge/refusion på to måder: 

  1. Arbejdsgivere og selvstændige får ret til refusion eller sygedagpenge fra første fraværsdag, hvis uarbejdsdygtigheden, efter sygedagpengelovens § 7, skyldes COVID-19.

   Arbejdsgivere bliver fritaget for udgiften til sygedagpenge i de første 30 kalenderdage. Selvstændige bliver fritaget for udgiften til sygedagpenge i de første to uger.

  2. Arbejdsgivere og selvstændige får også ret til refusion eller sygedagpenge for den periode, hvor lønmodtageren eller den selvstændige ikke er uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom, men hvor uarbejdsdygtigheden skyldes, at den pågældende efter en anbefaling fra sundhedsmyndighederne skal opholde sig i hjemmet i karantæne, da borgeren antages at kunne være smittebærer af COVID-19.

   Hvis borgeren helt eller delvist kan varetage sit arbejde hjemmefra, vil retten til sygedagpenge dog helt eller delvist bortfalde.

  Lovens øvrige betingelser for ret til sygedagpenge, fx beskæftigelseskravet, skal være opfyldt.

  Reglerne gælder for sager med første fraværsdag den 27. februar 2020 eller senere, som skyldes COVID-19. Reglerne ophæves automatisk den 1. januar 2021.

  Har du spørgsmål til sygedagpenge ring på kommunens hovednummer 73 76 76 76 herfra bliver du stille om til en medarbejder fra sygedagpenge

 • Grænsen er stadigvæk åben for grænsependlere og lastbiler med varer. Det betyder, at dine ansatte, der bor i Tyskland stadigvæk kan bevæge sig over grænsen og tage på arbejde.

  Grænsependlere, der krydser grænsen for at tage på arbejde skal kunne godtgøre dette. Det kan f.eks. være ved fremvisning af legitimation, sygesikringsbevis, ansættelsesbevis, lønseddel eller arbejdskontrakt.

  Det vil være politiet, der står ved grænsen, der afgør om man har den nødvendige dokumentation

  Nærmere informationer her

  De samme regler gælder for indrejse i Tyskland. For tyske statsborgere der krydser grænsen på vej hjem fra arbejde vil almindelig legitimation være tilstrækkelig.

  For andre statsborgere (danske) vil der blive krævet dokumentation for bopæl. Det kan f.eks. være en Meldebescheinigung fra Einwohnermeldeamt, tysk sygesikringsbevis, opholdsdokument fra Ausländerbehörde (for dem som fik dette i sind tid) lejekontrakt mv…

  Tyske indrejsebestemmelser se her

  Vær indstillet på ventetid ved grænseovergangene.

  Øvrige informationer om grænsependlere
  Vi henviser vi til Region Sønderjylland-Schleswigs hjemmeside rettet til grænsependlere www.pendlerinfo.org se venligst deres seneste nyhedsbreve.

 • Vi har samlet svar på en række spørgsmål om, hvordan du skal forholde dig til job, A-kasse og løn i forbindelse med coronavirus/COVID-19. Siden vil løbende blive opdateret.

  Hvordan skal du forholde dig til job, løn og a-kasse i forbindelse med coronavirus/COVID-19? Vores jobcenter har samlet svar på en række spørgsmål, som du kan læse her. 

  1. Spørgsmål: Jeg er sendt hjem fra arbejde uden ret til løn og jeg er ikke medlem af en A-kasse, hvad gør jeg?

  Svar: Du bedes ringe på Aabenraa Kommunens hovednummer telefonnummer: 73 76 76 76 og du vil blive stillet igennem til en medarbejder i vores Ydelsesafdeling som kan vejlede dig.

  2. Spørgsmål: Jeg er sendt hjem fra arbejde uden ret til løn og jeg er medlem af en A-kasse, hvad gør jeg?

  Svar: Du skal henvende dig i din A-kasse og melde dig ledig.

  3. Spørgsmål: Hvordan afleverer jeg papirer til Jobcenteret?

  Svar: Hvis du ikke kan scanne dem ind så i postkassen ved indgangen uden for jobcenteret på Kallemosen 20

  4. Spørgsmål: Jeg er ude i en praktik, skal jeg gå hjem?

  Svar: Det skal ske efter aftale med virksomheden, - det har ingen betydning for din ydelse og medføre ikke nogen sanktion.

  5. Spørgsmål: Jeg er i løntilskud skal jeg gå hjem?

  Svar: her er der tale om et arbejdsgiver/arbejdstager forhold og du får løn fra arbejdsgiver. Så du skal følge de udmeldinger der kommer på din virksomhed.

  6. Spørgsmål: Kan en arbejdsgiver benytte en evt. §56 aftale?

  Svar: Hvis §56 er givet på baggrund af en kronisk lidelse som gør, at borger er i en særlig risikogruppe ift Corona, så kan arbejdsgiver benytte §56.

  7. Spørgsmål:
  Skal jeg møde op til personlige samtaler på Jobcenteret?

  Svar:
  Nej, det skal du ikke. Samtalerne vil blive afholdt telefonisk i det omfang det er muligt og du vil blive ringet op af din kontaktperson i jobcenteret. Hvis du skulle have haft en bisidder med til mødet og ikke ønsker at gennemføre samtalen uden en bisidder udskyder vi naturligvis mødet til det igen er muligt at afholde det personligt.

  8. Spørgsmål:
  Hvad kan jeg som borger gøre for at undgå selv at blive smittet og for at undgå at smitten spredes?

  Svar:
  Du kan se Sundhedstyrelsen råd på deres hjemmeside:

  9. Spørgsmål:
  Hvor går jeg hen, hvis jeg gerne vil hjælpe/være frivillig i denne tid?

  Svar:
  Røde Kors Corona Netværk er et landsdækkende Corona Netværk, hvor du kan melde dig som frivillig hjælper. Du kan tilmelde dig på følgende to måder:
  -    Via en digital formular på Røde Kors hjemmeside
  -    Ved personlig kontakt på telefon 3529 9660

  10. spørgsmål:
  Jeg er en virksomhed som vil sende mine medarbejdere hjem på arbejdsfordeling – hvad gør jeg?

  Svar:
  Du ringer til vores virksomhedsservicetelefon 7376 6600

  11. spørgsmål:
  Kan arbejdsgiver aflyse tilkaldevikarers vagter/skema, hvis alle andre medarbejdere på institution er sendt hjem og arbejde? Og med hvilket varsel skal vi så aflyse vagterne?
  Spørgsmålet vil være reguleret i enkelte overenskomster.

  Svar:
  For timelønnet personale omfattet af Aftale om arbejdstid for de kommunale døgnområder gælder, at vagter kan aflyses med 4 timers varsel. Såfremt varslet ikke overholdes, har medarbejderen ret til løn for det antal timer, der var aftalt for den pågældende dag.

  I det omfang der ikke er fastsat regler for det pågældende overenskomst-område, kan timelønnede/tilkaldevikarer opsiges med dags varsel fra til-trædelsesdagen.

 • Beskæftigelsesministeren har meldt følgende retningslinjer ud for lukkeperioden:

  • Alle igangværende aktivitetstilbud lukkes og der igangsættes ikke nye tilbud
  • Alle samtaler i jobcentre aflyses
  • Lediges forpligtigelse til at stå til rådighed suspenderes
  • Jobcentre skal ikke sanktionere i den kommende periode

   

  Der opretholdes et nødberedskab, der sikrer at:

  • Ledige fortsat modtager deres ydelse
  • Borgere der bliver ledige kan fortsat tilmelde sig som nyledig (via jobnet.dk, telefonisk (73 76 76 76) eller ved brev)
  • Borgere kan stadigt henvende sig til jobcenteret telefonisk (73 76 76 76) og på mail Sikkermail: sikkerpost.jobcenter@aabenraa.dk
  • Jobcenteret tager imod og behandler anmeldelser om arbejdsfordeling (hvis virksomheder skal tilpasse eller afskedige) tlf: 73 76 66 00 eller e-mail: virksomhedsservice@aabenraa.dk
Sidst opdateret 26.03.2020

Del denne side med verden eller bare en ven på Facebook, Twitter, Google+, LinkedIn eller mail.

Fandt du siden nyttig?