Virksomhedspraktik

Virksomhedspraktik er et kort forløb, hvor du har har mulighed for at prøve en ledigs kompetencer af i forhold til virksomhedens opgaver. Som arbejdsgiver har du ingen lønudgifter forbundet med en virksomhedspraktik. Den ledige gennemfører praktikperioden på dagpenge, kontanthjælp, sygedagpenge eller anden ydelse.

Hvem kan få en ledig i virksomhedspraktik?

Alle virksomheder kan tilbyde virksomhedspraktik. Både private og offentlige. 

Hvem kan jeg tilbyde en virksomhedspraktik?

Virksomhedspraktik kan tilbydes til alle ledige.

Hvad får jeg ud af det?

Du kan bruge en praktikperiode til at afprøve en mulig ny ansat. Du kan også bruge en virksomhedspraktik for at afprøve nye arbejdsfunktioner, der på længere sigt kan skabe flere ordinære arbejdspladser. En virksomhedspraktik kan også bruges som afsæt til et job med løntilskud, et småjob, eller til at indgå en uddannelsesaftale, for eksempel en voksenlærling eller en IGU.

Hvordan gør vi?

Du kontakter jobcentret. Men inden du gør det, er det en god ide at overveje indholdet i praktikken og dine ønsker til kandidaten. Send blanket via VITAS til jobcenteret.

Hvilke betingelser er der?

Virksomhedspraktikken skal aftales med jobcentret, inden praktikanten begynder på arbejdet.

Virksomhedspraktik varer maksimalt 4 uger for dagpengemodtagere. For kontanthjælpsmodtagere kan perioden forlænges op til 8, 13 uger, og hvis det er en borger, der har vanskeligheder, op til 26 uger. Dimittender kan være i virksomhedspraktik i op til 8 uger.

Praktikken må ikke være konkurrenceforvridende. Der skal være et rimeligt forhold mellem antallet af ordinært ansatte og antallet af personer i virksomhedspraktik på arbejdspladsen. Antallet af ansatte i virksomhedspraktik samt personer i løntilskud må maksimalt udgøre:
1 person for hver 5 ordinært ansatte, hvis virksomheden har 1-50 ansatte og herudover:
1 person for hver 10 ordinært ansatte. Bemærk, at ansatte, der er ansat med offentligt tilskud som for eksempel fleksjobansatte, ikke medregnes.

Spørgsmål?

Få mere at vide ved at kontakte virksomhedskonsulenterne på jobcentrets servicetelefon for virksomheder: 73 76 66 00.

 

 

Sidst opdateret 21.02.2019

Del denne side med verden eller bare en ven på Facebook, Twitter, Google+, LinkedIn eller mail.

Fandt du siden nyttig?

Jobcenter Aabenraa Kallemosen 20 6200 Aabenraa tlf: 73 76 76 76 jobcenter@aabenraa.dk cvr.nr.: 29189854