Socialt frikort

Socialt frikort er en hjælp til socialt udsatte (fx pga. hjemløshed eller misbrug) eller med store psykiske vanskeligheder (fx angst eller depression). De får mulighed for at tjene op til 20.000 kr. ved en helt almindelig ansættelse uden at de skal betale skat eller på anden måde får dem modregnet af det offentlige.

Formålet med socialt frikort er, at borgere med særlige sociale problemer i en forsøgsperiode i 2019 og 2020 har ret til at modtage et socialt frikort. Frikortet skal give udsatte borgere mulighed for at tjene op til 20.000 kr. skattefrit pr. kalenderår ved ordinært og ustøttet arbejde for virksomheder, offentlige myndigheder m.v., uden at indtægten fradrages i forsørgelsesydelser eller andre indkomstafhængige offentlige ydelser.

Det sociale frikort skal således give de mest udsatte borgere i samfundet bedre muligheder for at deltage i samfundets fællesskaber, bidrage og opleve værdi i hverdagen. Hensigten er desuden, at det sociale frikort gør det nemt for dig at tage et socialt ansvar ved at ansætte udsatte borgere.

Hvordan fungere det sociale frikort: 

Personer med et socialt frikort kan tjene op til 20000 kr. om året skattefrit.

Ansatte via et socialt frikort betragtes om en almindelig arbejdstager og er omfattet af samme rettigheder og pligter som øvrige lønmodtagere. Tilsvarende skal du som arbejdsgiver leve op til de samme lovkrav som ved ansættelse af en person, som ikke er en del af ordningen, herunder også arbejdsmiljølovgivningen og arbejdsskadelovgivningen.

Når du ansætter en borger med frikort skal vedkommende give dig et 5 cifret identifikationsnummer, der hænger sammen med det pågældende sociale frikort. Du indberetter borgenes aktivitet som vanligt i lønsystemer osv. og angiver frikortnummer. Det er vigtigt, at både borger og din virksomhed kan danne sig et overblik over det optjente beløb.

Særligt om feriepenge:  Ved ansættelsesforholdets ophør udbetales feriebetalingen for ikke afholdt ferie direkte til borgeren. Der skal være samtidighedsferie for borgere med socialt frikort, og feriebetalingen skal ved fratrædelse udbetales direkte til borgeren uden indberetning til indkomstregistret. Feriebetalingen er en del af indtægten på det sociale frikort og skal medregnes i denne.

Servicetelefon

73 76 66 00

virksomhedsservice@aabenraa.dk

Sidst opdateret 20.12.2018

Del denne side med verden eller bare en ven på Facebook, Twitter, Google+, LinkedIn eller mail.

Fandt du siden nyttig?

Jobcenter Aabenraa Kallemosen 20 6200 Aabenraa tlf: 73 76 76 76 jobcenter@aabenraa.dk cvr.nr.: 29189854