SMÅJOB – få hjælp til at klare småopgaver

Jobcenter Aabenraa tilbyder hjælp til din virksomhed med at få løst forefaldende arbejdsopgaver. Tilbuddet hedder SMÅJOBservice.

SMÅJOBservice er tilbud til dig, hvor Jobcenter Aabenraa finder ledige til at løse virksomheders småopgaver. De ledige arbejder på timebasis, og virksomheden bestemmer ansættelsens varighed og omfang.

SMÅJOBservice er et tilbud til borgere, der ikke nødvendigvis kan klare en fuld arbejdsuge, men kan klare nogle timer om ugen uden problemer. For kommunens virksomheder er det en enkel og nyttig måde at tage socialt ansvar: Virksomhederne får løst en arbejdsopgave og giver de ledige mulighed for at blive medarbejdere med en nyttig tilknytning til arbejdsmarkedet og et job til almindelig løn.

Medarbejderne ansat i småjob tjener timer op, der kan bruges i dagpengesystemet og til at kunne få den høje kontanthjælpssats (225 timers reglen). Muligheden for at tage småjobs har allerede hjulpet mange ledige ud af kontanthjælpssystemet og i ordinære ansættelser.

Hvad koster det?

Virksomheden aflønner medarbejderen til almindelig timeløn (løn, lønomkostninger og øvrige ansættelsesforhold jf. gældende overenskomst). Det eneste, virksomheden skal sørge for, er en ansættelseskontrakt og at udbetale lønnen via lønseddel.

Ved sygdom:
Når din småjobber får supplerende kontanthjælp, skal du være opmærksom på, at der ikke skal søges om sygedagpenge da borgeren i sygeperioder skal have supplerende kontanthjælp. 
Er småjobberen ikke længere på kontanthjælp, gælder de almindelige regler for sygedagpenge, herunder optjeningskravet for sygedagpenge. Vejledende betyder det, at arbejdstageren har ret til sygedagpenge hvis vedkommende på første fraværsdag har været ansat uafbrudt i de seneste 8 uger før fraværet hos dig, og har været beskæftiget i mindst 74 timer. 

Kom i gang:

Ring til Jobcenter Aabenraas virksomhedstelefon på tlf. 73 76 66 00 og få en aftale.

 

 

 

 

 

 

 

 

Sidst opdateret 18.10.2018

Del denne side med verden eller bare en ven på Facebook, Twitter, Google+, LinkedIn eller mail.

Fandt du siden nyttig?

Jobcenter Aabenraa Kallemosen 20 6200 Aabenraa tlf: 73 76 76 76 jobcenter@aabenraa.dk cvr.nr.: 29189854