Rekruttering i udlandet

Aabenraa Kommune har ca. 2600 tyske statsborgere, der hver dag pendler ind hovedsageligt fra nabokommunerne syd for grænsen. Dertil kommer danskere og udenlandske statsborgere bosiddende i Tyskland.

Hvis du vil rekruttere arbejdskraft fra det lokale arbejdsmarked syd for grænsen har Jobcenter Aabenraa et samarbejde med jobcentrene syd for grænsen. Det drejer sig om Bundesagentur für Arbeit, og jobcentrene for Flensburg, Kreis Flensburg Schleswig og Nordfriesland. For mere information ring på vores servicetelefon. 
Som en særlig service kan de fire sønderjyske jobcentre tilbyde hjælp fra en rekrutteringsmanager til rekruttering af arbejdskraft fra grænseregionen, se mere her.
Jobcenter Aabenraa hjælper også, hvis der er virksomheder i Schleswig Holsten, der gerne vil rekruttere dansk arbejdskraft. 

Hvis du har brug for hjælp omkring din udenlandske ansatte

Region Sønderjylland - Schleswig Regionskontor & Infocenter yder rådgivning og information omkring grænsependlere og udenlandske ansatte. Find dem på www.region.dk og www.pendlerinfo.org eller ring på 74 67 05 01.

Rekruttering af højt kvalificeret arbejdskraft.

Skal du rekruttere højt kvalificeret arbejdskraft, som f.eks. læger, fra udlandet, er der også hjælp at hente hos Workindenmark, hvor der også kan slås jobannoncer op www.workindenmark.dk

Danskundervisning af udenlandsk arbejdskraft

EU - grænsependlere har mulighed for op til 3,5 års danskundervisning inden for de første 5 år fra den første dag de begynder, at arbejde i Danmark.
Danskundervisningen er opbygget i 6 moduler. Jobcenter Aabenraa tilbyder danskundervisning hos AOF Sprogcenter Aabenraa, Nørretorv 5, Aabenraa, telefon: 74 62 62 86. Hvert modul koster 2.000 kr. Derud over er der et depositum på 1.250 kr. som betales ved undervisningens start.
Au pair er fritaget for at betale depositum og deltagerbetaling 

Spørgsmål? 

Få flere informationer ved at ringe på jobcentrets servicetelefon for virksomheder: 73 76 66 00  - Eller kontakt jobcenteret rekrutteringsmanager.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sidst opdateret 21.02.2019

Del denne side med verden eller bare en ven på Facebook, Twitter, Google+, LinkedIn eller mail.

Fandt du siden nyttig?

Jobcenter Aabenraa Kallemosen 20 6200 Aabenraa tlf: 73 76 76 76 jobcenter@aabenraa.dk cvr.nr.: 29189854