Job med løntilskud private

Alle private virksomheder kan ansætte ledige i løntilskud hvis de har været ledige i mere end seks måneder. Job med løntilskud kan oprettes inden for alle arbejdsområder, funktioner og stillingsbetegnelser.

Tid

Længden på en løntilskudsperiode kan variere. Jobcenter Aabenraas har som generel retningslinje, at løntilskud skal være så kort som muligt. Løntilskuddet forlænges kun, hvis der i forlængelse af løntilskudsjobbet kan forventes en ansættelse, eller der er et andet konkret jobskabende formål.

Lønomkostninger

Private virksomheder betaler som minimum overenskomstmæssig løn inden for det pågældende ansættelsesområde til den ledige og modtager refusionssats fra jobcentret på pt. 79,68 kroner i timen (2019).

Betingelser

Job med løntilskud må ikke være konkurrenceforvridende. Der skal derfor være et rimeligt forhold mellem antallet af ordinært ansatte og antallet af personer med løntilskud på arbejdspladsen. Derfor må antallet af ansatte med løntilskud samt personer i virksomhedspraktik maksimalt udgøre:
1 person for hver 5 ordinært ansatte, hvis virksomheden har 1-50 ansatte og herudover:
1 person for hver 10 ordinært ansatte. Bemærk, at ansatte, der er ansat med offentligt tilskud som for eksempel fleksjobansatte, ikke medregnes.

Ansættelsen må ikke erstatte en ansat, men skal være en udvidelse af arbejdsstyrken.

Den samlede støtte til lønsummen for en person i løntilskud (bruttostøtteintensiteten) må ikke overstige 50% i en periode på et år efter ansættelsen. Udover løntilskuddet skal al anden støtte i form af offentlige midler eller finansiering via EU midler medregnes.

Jobcentret skal godkende tilbuddet og den ledige, inden et job med løntilskud kan sættes i gang.

Hvordan gør vi?

I kan kontakte jobcentrets virksomhedskonsulenter på 73 76 66 00.
I skal sende en blanket via VITAS til jobcenteret.

 

 

Sidst opdateret 21.02.2019

Del denne side med verden eller bare en ven på Facebook, Twitter, Google+, LinkedIn eller mail.

Fandt du siden nyttig?

Jobcenter Aabenraa Kallemosen 20 6200 Aabenraa tlf: 73 76 76 76 jobcenter@aabenraa.dk cvr.nr.: 29189854