Job med løntilskud offentlige

Alle offentlige virksomheder kan ansætte ledige i løntilskud, hvis den ledige har været ledig i 6. mdr. Job med løntilskud kan oprettes inden for alle arbejdsområder, funktioner og stillingsbetegnelser.

Tid

Længden på en løntilskudsperiode kan maksimalt være 4. mdr. og kan ikke forlænges.

Lønomkostninger

Uanset overenskomstområde udgør lønnen 126,32 kr. i timen (2019) ikke medregnet feriegodtgørelse, ferietillæg og eventuel søgnehelligdagsbetaling. Dertil kommer de øvrige overenskomstbestemte arbejdsgiveromkostninger f.eks. pensionsbidrag. Den offentlige arbejdsgiver modtager et tilskud på 115,73 kr. i timen (2019).

Betingelser

Job med løntilskud må ikke være konkurrenceforvridende. Der skal derfor være et rimeligt forhold mellem antallet af ordinært ansatte og antallet af personer med løntilskud på arbejdspladsen. Derfor må antallet af ansatte med løntilskud samt personer i virksomhedspraktik maksimalt udgøre:
1 person for hver 5 ordinært ansatte, hvis virksomheden har 1-50 ansatte og herudover:
1 person for hver 10 ordinært ansatte. Bemærk, at ansatte, der er ansat med offentligt tilskud som for eksempel fleksjobansatte, ikke medregnes.

Ansættelsen må ikke erstatte en ansat, men skal være en udvidelse af arbejdsstyrken.

Jobcentret skal godkende tilbuddet og den ledige, inden et job med løntilskud kan sættes i gang.

Hvad er en offentlig virksomhed?

En offentlig virksomhed er en virksomhed, der modtager mindst 50% til dækning af virksomhedens driftsudgifter via offentlige tilskud. Offentlige tilskud omfatter ud over stat og kommune også internationale organisationer som EU, FN osv. Tilskuddet gives i overensstemmelse med en lov, bekendtgørelse eller med regionrådets eller kommunalbestyrelsens beslutning.

Offentlig ejerskab eller medejerskab af en virksomhed, der får over 50% af sine udgifter dækket af private - f.eks. ved brugerbetaling, medføre ikke at virksomheden betragtes som offentlig. Ligeledes vil offentlige virksomheders køb af vare og tjenesteydelser hos en forening eller selskab ikke betragtes som et offentligt tilskud.

Hvordan gør vi?

I kan kontakte jobcentrets virksomhedskonsulenter på 73 76 66 00.
I skal sende en blanket via VITAS til jobcenteret.

 

 

 

Sidst opdateret 21.02.2019

Del denne side med verden eller bare en ven på Facebook, Twitter, Google+, LinkedIn eller mail.

Fandt du siden nyttig?

Jobcenter Aabenraa Kallemosen 20 6200 Aabenraa tlf: 73 76 76 76 jobcenter@aabenraa.dk cvr.nr.: 29189854