Faglige konflikter

I tilfælde af at der iværksættes faglige konflikter i form af blokader, strejker eller lockout, er jobcenteret underlagt begrænsninger i forhold til formidling, løntilskud og virksomhedspraktikker.

Formidling:

Når en blokade, strejke eller lockout iværksættelsen skal jobcentrene straks stoppe henvisningen til alle stillinger hos de berørte arbejdsgivere.
Forbuddet mod henvisning gælder dog ikke de stillinger, der ikke er omfattet af konflikten. f.eks. hvis en konflikt på et sygehus alene omfatter sygeplejersker, kan jobcentret som normalt henvise fx køkkenpersonale og portører.
Vær opmærksom på, at der ikke kan ske henvisning til konfliktramte stillinger, selv om den arbejdssøgende er uorganiseret eller hører til en anden faglig organisation end den, der har iværksat konflikten.

Ansatte i løntilskud:

I tilfælde af en overenskomstmæssig konflikt skal personer, der er ansat med løntilskud, forholde sig på samme måde som ordinært ansatte.
Det betyder, at så længe deres arbejde er omfattet af konflikt, skal de ikke arbejde. Når konflikten ophører, skal de som udgangspunkt genindtræde i stillingen.
For forsikrede: Jobcentrene giver underretning til arbejdsløshedskasserne, når en person, der er ansat med løntilskud, ophører i ansættelsen og dette direkte eller indirekte skyldes konflikten.
Besluttes det at stoppe løntilskudsansættelsen på grund af konfliktens omfang, annulleres tilbuddet uden sanktionsmæssige eller refusionsmæssige konsekvenser.

Virksomhedspraktik:

Personer i virksomhedspraktik er ikke ansatte og modtager under praktikken deres hidtidige ydelse.
Hvis en person i virksomhedspraktik udfører arbejde, der bliver ramt af konflikt, skal praktikken ophøre på det tidspunkt, hvor konflikten sættes i værk.
For forsikrede: Jobcentrene giver underretning til arbejdsløshedskasserne, når en person i virksomhedspraktik ophører i praktikken, og dette direkte eller indirekte skyldes konflikten.

Servicetelefon

73 76 66 00

virksomhedsservice@aabenraa.dk

Sidst opdateret 21.02.2019

Del denne side med verden eller bare en ven på Facebook, Twitter, Google+, LinkedIn eller mail.

Fandt du siden nyttig?

Jobcenter Aabenraa Kallemosen 20 6200 Aabenraa tlf: 73 76 76 76 jobcenter@aabenraa.dk cvr.nr.: 29189854