Arbejdsfordeling og varsling

Arbejdsfordeling kan du bruge for at undgå afskedigelser. Arbejdsfordeling betyder nedsættelse af arbejdstiden for dine medarbejdere i en begrænset periode

Varsling kan bruges når du skal afskediger medarbejdere i et større omfang. Varslingen er med til give dine medarbejderne en god overgang til et nyt job eller arbejdsløshed.

Fordeling:

Tid
Arbejdsfordeling kan gives i op til 13 uger, men perioden kan i særlige tilfælde forlænges.
Arbejdstiden skal enten være nedsat med mindst to hele dage pr. uge eller med en uges arbejde på fuld tid fulgt af en uges ledighed. Dvs. man kan maks. have fordeling hver anden uge. 
Fordelingen kan også være tilrettelagt med to ugers arbejde på fuld tid fulgt af en uges ledighed eller med to ugers arbejde på fuld tid fulgt af to ugers ledighed.

Omkostninger
Medarbejdere har mulighed for at modtage supplerende dagpenge i den tid de er ledige.

Betingelser
Arbejdsfordelingen skal indeholde en frigørelsesmulighed for de medarbejdere, der er omfattet af ordningen. Medarbejderen har dermed en mulighed for uden varsel, at sige op for at overtage et andet arbejde med en længere arbejdstid.

Hvordan gør vi?
Arbejdsfordeling skal anmeldes til jobcentret på to særlige blanketter: AR 292 og AR 293.
Anmeldelsen skal ske senest en uge inden, arbejdsfordelingen træder i kraft.
Skal du søge for en længere periode end 13 uger, skal du søge hos Det Regionale Arbejdsmarkedsråd. Det skal ske senest 4 uger inden udgangen af de første 13 uger af arbejdsfordelingen. Ansøgningen sammen de udfyldte AR 292 og AR 293skal sendes til:  Arbejdsmarkedskontor Syd, Dannebrogsgade 3, 2. sal, 5000 Odense C, Tlf. 72 22 38 00, amksyd@star.dk   

Du kan læse om betingelserne på Styrelsen for arbejdsmarked og rekrutterings (STAR) hjemmeside.

Varsling:

Betingelser
Afskedigelser af medarbejdere i et større omfang skal indberettes til Det Regionale Arbejdsmarkedsråd. Du kan læse om betingelserne på Styrelsen for arbejdsmarked og rekrutterings (STAR) hjemmeside.

Hvordan gør vi?
Varslingen sendes til Arbejdsmarkedskontor Syd, der er sekretariat for Det regionale Beskæftigelsesråd. Du bliver derefter kontaktet af det lokale jobcenter.
Beskæftigelsesregion Syddanmark, Dannebrogsgade 3, 2. sal, 5000 Odense C, Tlf. 72 22 38 00, amksyd@star.dk

 

 

  

Sidst opdateret 21.02.2019

Del denne side med verden eller bare en ven på Facebook, Twitter, Google+, LinkedIn eller mail.

Fandt du siden nyttig?

Jobcenter Aabenraa Kallemosen 20 6200 Aabenraa tlf: 73 76 76 76 jobcenter@aabenraa.dk cvr.nr.: 29189854