Rekruttering

Hvis du mangler arbejdskraft har vi måske løsningen, ring på vores servicetelefon 73 76 66 00.

Jobcenteret har hovedsageligt ledige, der er ufaglærte eller med kortere og mellemlang uddannelse. Du kan finde de ledige på: Jobnet.dk for arbejdsgivere. Se mere om jobcenterets borgere her. 

Søger du akut højtkvalificeret personale kan vi kun i begrænset omfang løse det behov.  Men vi kan hjælpe med opkvalificering af både ansatte og ledige så du alligevel kan få løst opgaverne. Vi er derfor en naturlig partner i din virksomheds langsigtede strategi for rekruttering. Se muligheder for opkvalificering.

Har du en stor rekrutteringsopgave på tværs af jobcentre og landet har du mulighed for at ringe til Jobservice Danmark: 72 200 350 eller besøg hjemmesiden: Jobservice Danmark

SERVICETELEFON
73 76 66 00
virksomhedsservice@aabenraa.dk

Læs mere om rekruttering:

 • Hvis du vil rekruttere en ny medarbejder så ring til vores virksomhedstelefon 73 76 66 00. Vi vil gerne hjælpe dig med at finde de rigtige kandidater til dit stillingsopslag. Vi søger både lokalt og på tværs af landet.

  Vi aftaler med dig og din virksomhed hvorledes formidlingen og rekrutteringen skal foregå. Alt efter hvad vi aftaler, udsøger vi egnede kandidater, tager kontakt til dem og aftaler, at de kontakter dig.

  Du kan også slå stillingen op på Jobnet for arbejdsgivere. På Jobnet for arbejdsgivere har du nem og gratis adgang til alle de ledige, der er tilmeldt jobcentrene i hele Danmark. Du kan også gratis annoncere efter medarbejdere på jobnet.dk. Har du brug for hjælp til Jobnet for arbejdsgivere er du velkommen til at ringe til vores servicetelefon.

  Hjælp til større rekrutteringsopgaver
  Ring 72 200 350 til Jobservice Danmark hvis du har behov for hjælp til større rekrutteringsopgaver på tværs af kommuner og landsdele. Jobservice Danmark tilbyder via dit lokale jobcentret hjælp til alle faser i rekrutteringsprocessen. Se mere om Jobcervice Danmark her.

   
  SERVICETELEFON
  73 76 66 00
  virksomhedsservice@aabenraa.dk

 • Jobcenter Aabenraa tilbyder hjælp til din virksomhed med at få løst forefaldende arbejdsopgaver. Tilbuddet hedder SMÅJOBservice.

  SMÅJOBservice er tilbud til dig, hvor Jobcenter Aabenraa finder ledige til at løse virksomheders småopgaver. De ledige arbejder på timebasis, og virksomheden bestemmer ansættelsens varighed og omfang.

  SMÅJOBservice er et tilbud til borgere, der ikke nødvendigvis kan klare en fuld arbejdsuge, men kan klare nogle timer om ugen uden problemer. For kommunens virksomheder er det en enkel og nyttig måde at tage socialt ansvar: Virksomhederne får løst en arbejdsopgave og giver de ledige mulighed for at blive medarbejdere med en nyttig tilknytning til arbejdsmarkedet og et job til almindelig løn. 

  Medarbejderne ansat i småjob tjener timer op, der kan bruges i dagpengesystemet og til at kunne få den høje kontanthjælpssats (225 timers reglen). Muligheden for at tage småjobs har allerede hjulpet mange ledige ud af kontanthjælpssystemet og i ordinære ansættelser. Se hvordan økonomien ser ud for en kontanthjælpsmodtager her.

  Hvad koster det?
  Virksomheden aflønner medarbejderen til almindelig timeløn (løn, lønomkostninger og øvrige ansættelsesforhold jf. gældende overenskomst). Det eneste, virksomheden skal sørge for, er en ansættelseskontrakt og at udbetale lønnen via lønseddel.

  Ved sygdom: 
  Når din småjobber får supplerende kontanthjælp, skal du være opmærksom på, at der ikke skal søges om sygedagpenge da borgeren i sygeperioder skal have supplerende kontanthjælp. 
  Er småjobberen ikke længere på kontanthjælp, gælder de almindelige regler for sygedagpenge, herunder optjeningskravet for sygedagpenge. Vejledende betyder det, at arbejdstageren har ret til sygedagpenge hvis vedkommende på første fraværsdag har været ansat uafbrudt i de seneste 8 uger før fraværet hos dig, og har været beskæftiget i mindst 74 timer. 

  Kom i gang:
  Ring til Jobcenter Aabenraas virksomhedstelefon på tlf. 73 76 66 00 og få en aftale.

  SERVICETELEFON
  73 76 66 00
  virksomhedsservice@aabenraa.dk

 • Det skal være nemt at søge job over grænsen. I en tid med stigende arbejdskraftmangel bliver nærheden til grænsen en strategisk fordel for virksomhedernes rekruttering. Til det formål driver de fire sønderjyske jobcentre sammen med Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering et rekrutteringsprojekt.

  Overvejer du, at rekruttere arbejdskraft syd for grænsen? Så kan du få hjælp fra vores rekrutteringsmanager Maria Heesch. Rekrutteringsmanageren kan hjælpe virksomheder på begge sider af grænsen med rekruttering af arbejdskraft fra hhv. Danmark eller Tyskland.

  Rekrutteringsmanager Maria Heesch kan hjælpe med jobopslag på begge sider af grænsen, sørge for udsøgning af egnede ledige, hjælp til vejleding for grænsependlere og hvad der ellers er nødvendigt for at virksomheder på begge sider af grænsen får nemmere ved at rekruttere arbejdskraft i region Sønderjylland-Schleswig.

  Hør om hvordan Martin fik job i Tyskland.

  Kontakt til vores rekrutteringsmanager:

  Maria Petersen Heesch

  E-mail: jobovergraensen@aabenraa.dk 
  Regionskontor & Infocenter
  Lyren 1, DK-6330 Padborg

  Om projektet:
  Projektet ”job over grænsen” er finansieret af den Europæiske Socialfond og gennemføres på vegne af Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering (STAR). Parter i projektet er Jobcenter Aabenraa, Jobcenter Tønder, Jobcenter Sønderborg, Jobcenter Haderslev og regionskontor Sønderjylland-Schleswig. Jobcenter Aabenraa er ansvarlig for gennemførslen af projektet. 

  Find mere om rekruttering i udlandet:

   

 • Aabenraa Kommune har ca. 2600 tyske statsborgere, der hver dag pendler ind hovedsageligt fra nabokommunerne syd for grænsen. Dertil kommer danskere statsborgere bosiddende i Tyskland.

  Hvis du vil rekruttere arbejdskraft fra det lokale arbejdsmarked syd for grænsen har Jobcenter Aabenraa et samarbejde med jobcentrene syd for grænsen. Det drejer sig om Bundesagentur für Arbeit, og jobcentrene for Flensburg, Kreis Flensburg Schleswig og Nordfriesland. For mere information ring på vores servicetelefon. 
  Som en særlig service kan de fire sønderjyske jobcentre tilbyde hjælp fra en rekrutteringsmanager til rekruttering af arbejdskraft fra grænseregionen, se afsnittet ovenfor om Job over grænsen. Jobcenter Aabenraa hjælper også, hvis der er virksomheder i Schleswig Holsten, der gerne vil rekruttere dansk arbejdskraft. 

  Hvis du har brug for hjælp omkring din udenlandske ansatte
  Region Sønderjylland - Schleswig Regionskontor & Infocenter yder rådgivning og information omkring grænsependlere og udenlandske ansatte. Find dem på www.region.dk og www.pendlerinfo.org eller ring på 74 67 05 01.

  Rekruttering af højt kvalificeret arbejdskraft.
  Skal du rekruttere højt kvalificeret arbejdskraft, som f.eks. læger, fra udlandet, er der også hjælp at hente hos Workindenmark, hvor der også kan slås jobannoncer op www.workindenmark.dk

  Danskundervisning af udenlandsk arbejdskraft
  EU - grænsependlere har mulighed for op til 3,5 års danskundervisning inden for de første 5 år fra den første dag de begynder, at arbejde i Danmark.
  Danskundervisningen er opbygget i 6 moduler. Hvert modul koster 2.000 kr. Derud over er der et depositum på 1.250 kr. som betales ved undervisningens start. Au pairs er fritaget for betaling.
  I Aabenraa Kommune udbyder AOF Sydjylland sprogundervisningen. Der er mulighed for undervisning på både dag- og aftenhold. Læs mere om sprogundervisning her.
  Tilmelding: AOF Sydjylland Sprogskolen, Ramsherred 27, 1, 6200 Aabenraa, tlf. 70 20 23 77, eller til Job og Integration på Aabenraa Jobcenter, tlf.: 73 76 76 76. 

  Spørgsmål? 
  Få flere informationer ved at ringe på jobcentrets servicetelefon for virksomheder: 73 76 66 00  - Eller kontakt jobcenterets rekrutteringsmanager (se "job over grænsen" ovenfor)

  Læs mere om rekruttering i udlandet:

   
  SERVICETELEFON
  73 76 66 00
  virksomhedsservice@aabenraa.dk

 • Virksomhedspraktik er et kort forløb, hvor du har har mulighed for at prøve en ledigs kompetencer af i forhold til virksomhedens opgaver. Som arbejdsgiver har du ingen lønudgifter forbundet med en virksomhedspraktik. Den ledige gennemfører praktikperioden på dagpenge, kontanthjælp, sygedagpenge eller anden ydelse.

  Hvem kan få en ledig i virksomhedspraktik?
  Alle virksomheder kan tilbyde virksomhedspraktik. Både private og offentlige. 

  Hvem kan jeg tilbyde en virksomhedspraktik?
  Virksomhedspraktik kan tilbydes til alle ledige.

  Hvad får jeg ud af det?
  Du kan bruge en praktikperiode til at afprøve en mulig ny ansat. Du kan også bruge en virksomhedspraktik for at afprøve nye arbejdsfunktioner, der på længere sigt kan skabe flere ordinære arbejdspladser. En virksomhedspraktik kan også bruges som afsæt til et job med løntilskud, et småjob, eller til at indgå en uddannelsesaftale, for eksempel en voksenlærling eller en IGU.

  Hvordan gør vi?
  Du kontakter jobcentret. Men inden du gør det, er det en god ide at overveje indholdet i praktikken og dine ønsker til kandidaten. Send blanket via VITAS til jobcenteret.

  Hvilke betingelser er der?
  Virksomhedspraktikken skal aftales med jobcentret, inden praktikanten begynder på arbejdet.

  Virksomhedspraktik varer maksimalt 4 uger for dagpengemodtagere. For kontanthjælpsmodtagere kan perioden forlænges op til 8, 13 uger, og hvis det er en borger, der har vanskeligheder, op til 26 uger. Dimittender kan være i virksomhedspraktik i op til 8 uger.

  Praktikken må ikke være konkurrenceforvridende. Der skal være et rimeligt forhold mellem antallet af ordinært ansatte og antallet af personer i virksomhedspraktik på arbejdspladsen. Antallet af ansatte i virksomhedspraktik samt personer i løntilskud må maksimalt udgøre:
  1 person for hver 5 ordinært ansatte, hvis virksomheden har 1-50 ansatte og herudover:
  1 person for hver 10 ordinært ansatte. Bemærk, at ansatte, der er ansat med offentligt tilskud som for eksempel fleksjobansatte, ikke medregnes.

  Er der noget jeg skal være opmærksom på?
  Når du har en borger i praktik, skal du være opmærksom på, at du har et arbejdsgiveransvar, da du leder og fordeler arbejdet. Der er derfor også et forsikringsansvar, læs om forsikring af praktikanter her.

  SERVICETELEFON
  73 76 66 00
  virksomhedsservice@aabenraa.dk

 • Du har fundet den rigtige medarbejder og familien er villig til at flytte til området - hvis partneren finder job. Det manglende job til partneren er ofte grunden til at drømmemedarbejderen ikke kommer eller forlader jobbet alt for hurtigt. Partner Jobmatch er en service til at løse den udfordring.

  Partner Jobmatch er et samarbejde mellem Business Aabenraa, Aabenraa Kommune, Aabenraa Erhvervsforening og det lokale erhvervsliv.

  Business Aabenraa formidler partnerens CV og kompetencer:

  • til 500 virksomheder i det lokale erhvervsliv via det elektroniske nyhedsbrev fra Business Aabenraa 
  • direkte til den HR-ansvarlige i det lokale erhvervslivs største virksomheder 
  • på Business Aabenraas hjemmeside og på Business Aabenraas facebookside  

  Kontakt Business Aabenraa på tlf. 7362 2020, hvis du vil gøre brug af Partner Jobmatch, se også

  Business Aabenraa kan også hjælpe dig med at afklare, om der er særlige tilskudsordninger, der kan fungere som døråbner for dig ind i en lokal virksomhed.

  SERVICETELEFON
  73 76 66 00
  virksomhedsservice@aabenraa.dk

 • Aabenraa Kommune har i samarbejde med Business Aabenraa oprettet netværket ’Ny i by – netværk for jobtilflyttere’ for nyansatte tilflyttere og deres eventuelle medflyttende partner. 
  Med netværket ønsker vi at understøtte virksomhedernes rekruttering og fastholdelse af kvalificeret arbejdskraft. Med netværket ønsker vi at understøtte virksomhedernes rekruttering og fastholdelse af kvalificeret arbejdskraft. 

  Et spændende job er ofte årsagen til, at man flytter til et nyt sted - men bl.a. manglen på sociale relationer kan være grunden til, at man flytter væk igen. Tanken bag netværket er, at byde de nyansatte tilflyttere velkommen og bidrage til, at de falder godt til. 

  Netværket mødes to gange om måneden, hvor vi tilstræber at gøre opmærksom på de mange forskellige muligheder inden for kultur og fritid i området. Læs mere om netværket her eller besøg Facebook-gruppe Ny i by.

  Der er lavet en folder - Invitation til dig der er ny i by om netværket, som tilflytterne ved deres ansættelse kan få udleveret. I folderen står der hvordan de kan tilmelde sig netværket.  Ønsker din virksomhed at få et oplag af folderen, eller vide mere om ordningen, kan du kontakte Business Aabenraa på tlf.: 7362 2020. 

  SERVICETELEFON
  73 76 66 00
  virksomhedsservice@aabenraa.dk

 • Landdistriktsvækstpilot-ordningen er en støtteordning, der skaber vækst og forankring af højtuddannede i mindre virksomheder.

  Innovationsfonden har åbnet op for den nye ordning landdistriktsvækstpiloten. Formålet med ordningen er at skabe mere innovation i landdistrikterne.

  Ordningen er målrettet virksomheder i 56 kommuner, herunder Aabenraa Kommune. Det betyder, at virksomheder i kommunen har mulighed for at søge penge til udviklingsprojekter, som indebærer, at virksomheden tilføres nye kompetencer gennem ansættelse af højtuddannede. Kandidaten kan dog også have en kort- eller mellemlang uddannelse.

  Gennem projektet er der årligt afsat 10 mio. kr. i perioden 2016-2019.

  Kandidaten, som ansættes i virksomheden, skal spille en central rolle i at skabe, drive og udvikle et defineret projekt. Projektet kan f.eks. dreje sig om udviklingen af nye produkter, nye markeder, services eller nye produktionsmetoder, og det er helt centralt, at projektet kan føre til nye muligheder for virksomheden, og at det har et forretningsmæssigt potentiale.

  Det vil være muligt for virksomhederne at ansøge innovationsfonden om

  • 150.000 kr. i et-årigt projekter 
  • 300.000 kr. i to-årigt projekter

  Læs mere om ordningen på innovationsfondens hjemmeside.

  Hvis du vil vide mere om mulighederne for din virksomhed, skal du kontakte Business Aabenraa, der kan hjælpe dig med det videre forløb.

  SERVICETELEFON
  73 76 66 00
  virksomhedsservice@aabenraa.dk

 • Alle private virksomheder kan ansætte ledige i løntilskud hvis de har været ledige i mere end seks måneder. Job med løntilskud kan oprettes inden for alle arbejdsområder, funktioner og stillingsbetegnelser.

  Tid
  Længden på en løntilskudsperiode kan variere. Jobcenter Aabenraas har som generel retningslinje, at løntilskud skal være så kort som muligt. Løntilskuddet forlænges kun, hvis der i forlængelse af løntilskudsjobbet kan forventes en ansættelse, eller der er et andet konkret jobskabende formål.

  Lønomkostninger
  Private virksomheder betaler som minimum overenskomstmæssig løn inden for det pågældende ansættelsesområde til den ledige og modtager refusionssats fra jobcentret på pt. 79,68 kroner i timen (2019).

  Job med løntilskud må ikke være konkurrenceforvridende. Der skal derfor være et rimeligt forhold mellem antallet af ordinært ansatte og antallet af personer med løntilskud på arbejdspladsen. Derfor må antallet af ansatte med løntilskud samt personer i virksomhedspraktik maksimalt udgøre:
  1 person for hver 5 ordinært ansatte, hvis virksomheden har 1-50 ansatte og herudover:
  1 person for hver 10 ordinært ansatte. Bemærk, at ansatte, der er ansat med offentligt tilskud som for eksempel fleksjobansatte, ikke medregnes.

  Ansættelsen må ikke erstatte en ansat, men skal være en udvidelse af arbejdsstyrken.

  Den samlede støtte til lønsummen for en person i løntilskud (bruttostøtteintensiteten) må ikke overstige 50% i en periode på et år efter ansættelsen. Udover løntilskuddet skal al anden støtte i form af offentlige midler eller finansiering via EU midler medregnes.

  Jobcentret skal godkende tilbuddet og den ledige, inden et job med løntilskud kan sættes i gang.

  Hvordan gør vi?
  I kan kontakte jobcentrets virksomhedskonsulenter på 73 76 66 00. 
  I skal sende en blanket via VITAS til jobcenteret.
  Refusion kan søges gennem kommunens online refusionssystem SKS

   
  SERVICETELEFON
  73 76 66 00
  virksomhedsservice@aabenraa.dk

 • Alle offentlige virksomheder kan ansætte ledige i løntilskud, hvis den ledige har været ledig i 6. mdr. Job med løntilskud kan oprettes inden for alle arbejdsområder, funktioner og stillingsbetegnelser.

  Tid
  Længden på en løntilskudsperiode kan maksimalt være 4. mdr. og kan ikke forlænges.

  Lønomkostninger
  Uanset overenskomstområde udgør lønnen 126,32 kr. i timen (2019) ikke medregnet feriegodtgørelse, ferietillæg og eventuel søgnehelligdagsbetaling. Dertil kommer de øvrige overenskomstbestemte arbejdsgiveromkostninger f.eks. pensionsbidrag. Den offentlige arbejdsgiver modtager et tilskud på 115,73 kr. i timen (2019).

  Betingelser
  Job med løntilskud må ikke være konkurrenceforvridende. Der skal derfor være et rimeligt forhold mellem antallet af ordinært ansatte og antallet af personer med løntilskud på arbejdspladsen. Derfor må antallet af ansatte med løntilskud samt personer i virksomhedspraktik maksimalt udgøre:
  1 person for hver 5 ordinært ansatte, hvis virksomheden har 1-50 ansatte og herudover:
  1 person for hver 10 ordinært ansatte. Bemærk, at ansatte, der er ansat med offentligt tilskud som for eksempel fleksjobansatte, ikke medregnes.

  Ansættelsen må ikke erstatte en ansat, men skal være en udvidelse af arbejdsstyrken.

  Jobcentret skal godkende tilbuddet og den ledige, inden et job med løntilskud kan sættes i gang.

  Hvad er en offentlig virksomhed?
  En offentlig virksomhed er en virksomhed, der modtager mindst 50% til dækning af virksomhedens driftsudgifter via offentlige tilskud. Offentlige tilskud omfatter ud over stat og kommune også internationale organisationer som EU, FN osv. Tilskuddet gives i overensstemmelse med en lov, bekendtgørelse eller med regionrådets eller kommunalbestyrelsens beslutning.

  Offentlig ejerskab eller medejerskab af en virksomhed, der får over 50% af sine udgifter dækket af private - f.eks. ved brugerbetaling, medføre ikke at virksomheden betragtes som offentlig. Ligeledes vil offentlige virksomheders køb af vare og tjenesteydelser hos en forening eller selskab ikke betragtes som et offentligt tilskud.

  Hvordan gør vi?
  I kan kontakte jobcentrets virksomhedskonsulenter på 73 76 66 00.
  I skal sende en blanket via VITAS til jobcenteret.
  Refusion kan søges gennem kommunens online refusionssystem SKS

  SERVICETELEFON
  73 76 66 00
  virksomhedsservice@aabenraa.dk

 • Arbejdsfordeling kan du bruge for at undgå afskedigelser. Arbejdsfordeling betyder nedsættelse af arbejdstiden for dine medarbejdere i en begrænset periode

  Varsling kan bruges når du skal afskediger medarbejdere i et større omfang. Varslingen er med til give dine medarbejderne en god overgang til et nyt job eller arbejdsløshed.

  Fordeling:

  Tid
  Arbejdsfordeling kan gives i op til 13 uger, men perioden kan i særlige tilfælde forlænges.
  Arbejdstiden skal enten være nedsat med mindst to hele dage pr. uge eller med en uges arbejde på fuld tid fulgt af en uges ledighed. Dvs. man kan maks. have fordeling hver anden uge.
  Fordelingen kan også være tilrettelagt med to ugers arbejde på fuld tid fulgt af en uges ledighed eller med to ugers arbejde på fuld tid fulgt af to ugers ledighed.

  Omkostninger
  Medarbejdere har mulighed for at modtage supplerende dagpenge i den tid de er ledige.

  Betingelser
  Arbejdsfordelingen skal indeholde en frigørelsesmulighed for de medarbejdere, der er omfattet af ordningen. Medarbejderen har dermed en mulighed for uden varsel, at sige op for at overtage et andet arbejde med en længere arbejdstid. Du kan læse mere om reglerne her.

  Hvordan gør vi?
  Arbejdsfordeling skal anmeldes til jobcentret på to særlige blanketter: AR 292 og AR 293.
  Anmeldelsen skal ske senest en uge inden, arbejdsfordelingen træder i kraft.
  Skal du søge for en længere periode end 13 uger, skal du søge hos Det Regionale Arbejdsmarkedsråd. Det skal ske senest 4 uger inden udgangen af de første 13 uger af arbejdsfordelingen. Ansøgningen sammen de udfyldte AR 292 og AR 293skal sendes til: Arbejdsmarkedskontor Syd, Dannebrogsgade 3, 2. sal, 5000 Odense C, Tlf. 72 22 38 00, amksyd@star.dk

  Du kan læse om betingelserne på Styrelsen for arbejdsmarked og rekrutterings (STAR) hjemmeside.

  Varsling:

  Betingelser
  Afskedigelser af medarbejdere i et større omfang skal indberettes til Det Regionale Arbejdsmarkedsråd. Du kan læse om betingelserne på Styrelsen for arbejdsmarked og rekrutterings (STAR) hjemmeside. Se også regler for varsling her

  Hvordan gør vi?
  Varslingen sendes til Arbejdsmarkedskontor Syd, der er sekretariat for Det regionale Beskæftigelsesråd. Du bliver derefter kontaktet af det lokale jobcenter.
  Beskæftigelsesregion Syddanmark, Dannebrogsgade 3, 2. sal, 5000 Odense C, Tlf. 72 22 38 00, amksyd@star.dk

  SERVICETELEFON
  73 76 66 00
  virksomhedsservice@aabenraa.dk 

 • Jobcenter Aabenraa udgiver hvert kvartal til internt brug et jobbarometer over jobmuligheder på vores lokale arbejdsmarked.

  Jobbarometeret er en prognose over aktuelle brancher og jobmuligheder i Aabenraa Kommune og lokalområdet. Prognosen er delt op i: mangel på arbejdskraft, gode beskæftigelsesmuligheder, dårlige beskæftigelsesmuligheder og overskud på arbejdskraft. Under de enkelte kategorier kan du se stillingsbetegnelser/arbejdsområder som vi som jobcenter vejleder vores ledige i søge hen eller undgå.

  Jobbarometeret er bygget på en vurdering og afvejning af en række kilder: Et statistisk baseret jobbarometer fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR), forskellige positivlister som også udgives af styrelsen, vores lokale virksomhedsbarometer, informationer fra vores opsøgende virksomhedsbesøg, henvendelser fra virksomheder om rekrutteringsopgaver, vores lediges jobønsker og kvalifikationer, udsagn fra vores ledige og alt hvad der ellers kan give os informationer om det lokale arbejdsmarked.

  Jobbarometer:

  Jobbarometer 3. kvartal 2019


  SERVICETELEFON

  73 76 66 00
  virksomhedsservice@aabenraa.dk 

 • I tilfælde af at der iværksættes faglige konflikter i form af blokader, strejker eller lockout, er jobcenteret underlagt begrænsninger i forhold til formidling, løntilskud og virksomhedspraktikker.

  Formidling:
  Når en blokade, strejke eller lockout iværksættelsen skal jobcentrene straks stoppe henvisningen til alle stillinger hos de berørte arbejdsgivere.
  Forbuddet mod henvisning gælder dog ikke de stillinger, der ikke er omfattet af konflikten. f.eks. hvis en konflikt på et sygehus alene omfatter sygeplejersker, kan jobcentret som normalt henvise fx køkkenpersonale og portører.
  Vær opmærksom på, at der ikke kan ske henvisning til konfliktramte stillinger, selv om den arbejdssøgende ikke er organiseret eller hører til en anden faglig organisation end den, der har iværksat konflikten.

  Ansatte i løntilskud:
  I tilfælde af en overenskomstmæssig konflikt skal personer, der er ansat med løntilskud, forholde sig på samme måde som ordinært ansatte.
  Det betyder, at så længe deres arbejde er omfattet af konflikt, skal de ikke arbejde. Når konflikten ophører, skal de som udgangspunkt genindtræde i stillingen.
  For forsikrede: Jobcentrene giver underretning til arbejdsløshedskasserne, når en person, der er ansat med løntilskud, ophører i ansættelsen og dette direkte eller indirekte skyldes konflikten.
  Besluttes det at stoppe løntilskudsansættelsen på grund af konfliktens omfang, annulleres tilbuddet uden sanktionsmæssige eller refusionsmæssige konsekvenser.

  Virksomhedspraktik:
  Personer i virksomhedspraktik er ikke ansatte og modtager under praktikken deres hidtidige ydelse.
  Hvis en person i virksomhedspraktik udfører arbejde, der bliver ramt af konflikt, skal praktikken ophøre på det tidspunkt, hvor konflikten sættes i værk.
  For forsikrede: Jobcentrene giver underretning til arbejdsløshedskasserne, når en person i virksomhedspraktik ophører i praktikken, og dette direkte eller indirekte skyldes konflikten.

  SERVICETELEFON
  73 76 66 00
  virksomhedsservice@aabenraa.dk 

 • Socialt frikort er en hjælp til socialt udsatte (fx pga. hjemløshed eller misbrug) eller med store psykiske vanskeligheder (fx angst eller depression). De får mulighed for at tjene op til 20.000 kr. skattefrit pr. kalenderår ved ordinært og ustøttet arbejde for virksomheder, offentlige myndigheder m.v., uden at indtægten fradrages i forsørgelsesydelser eller andre indkomstafhængige offentlige ydelser.

  Det sociale frikort skal således give de mest udsatte borgere i samfundet bedre muligheder for at deltage i samfundets fællesskaber, bidrage og opleve værdi i hverdagen. Hensigten er desuden, at det sociale frikort gør det nemt for dig at tage et socialt ansvar ved at ansætte udsatte borgere. Det sociale frikort løber i en forsøgsperiode i 2019 og 2020. Du kan læse mere om socialt frikort her.

  Hvordan fungere det sociale frikort:
  Personer med et socialt frikort kan tjene op til 20000 kr. om året skattefrit.

  Ansatte via et socialt frikort betragtes om en almindelig arbejdstager og er omfattet af samme rettigheder og pligter som øvrige lønmodtagere. Tilsvarende skal du som arbejdsgiver leve op til de samme lovkrav som ved ansættelse af en person, som ikke er en del af ordningen, herunder også arbejdsmiljølovgivningen og arbejdsskadelovgivningen.

  Når du ansætter en borger med frikort skal vedkommende give dig et 5 cifret identifikationsnummer, der hænger sammen med det pågældende sociale frikort. Du indberetter borgenes aktivitet som vanligt i lønsystemer osv. og angiver frikortnummer. Det er vigtigt, at både borger og din virksomhed kan danne sig et overblik over det optjente beløb.

  Særligt om feriepenge: Ved ansættelsesforholdets ophør udbetales feriebetalingen for ikke afholdt ferie direkte til borgeren. Der skal være samtidighedsferie for borgere med socialt frikort, og feriebetalingen skal ved fratrædelse udbetales direkte til borgeren uden indberetning til indkomstregistret. Feriebetalingen er en del af indtægten på det sociale frikort og skal medregnes i denne.

  SERVICETELEFON
  73 76 66 00
  virksomhedsservice@aabenraa.dk 

Sidst opdateret 14.10.2019

Del denne side med verden eller bare en ven på Facebook, Twitter, Google+, LinkedIn eller mail.

Fandt du siden nyttig?

Jobcenter Aabenraa Kallemosen 20 6200 Aabenraa jobcenter@aabenraa.dk cvr.nr.: 29189854