KIK- Aabenraa Kommune investerer

KIK skaffer job og uddannelse til kontanthjælpsmodtagere. Aabenraa Byråd investerer 68 mio. kr. i en strategi, der hurtigt hjælper aktivitetsparate borgere væk fra kontanthjælp. Vi kalder investeringsstrategien KIK.

Der er tre grunde til, at Byrådet investerer i KIK:   

  • Udsatte borgere får hjælp til et mere værdigt og værdifuldt liv i tråd med Byrådets mission om Det Gode Liv for borgerne
  • Virksomhederne får gavn af, at arbejdsstyrken er større, når de skal rekruttere arbejdskraft
  • Kommunen sparer udgifter til at forsørge borgere på kontanthjælp

Gode resultater med KIK allerede første år

KIK viser allerede gode resultater efter det første år. Antallet af aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere er reduceret fra 1008 til 499 i januar 2017.

Også blandt nye borgere i målgruppen viser KIK gode resultater. Af de 305 nye borgere i målgruppen, der er kommet til efter projektets start, er 163 aktivitetsparate i januar 2017. 

Flest går fra kontanthjælp til selvforsørgelse

Reduktionen fordeler sig sådan, at 56 % er blevet selvforsørgende, 17 % har skiftet målgruppe til job eller uddannelsesparate, 27 % er afklaret til førtidspension, fleksjob eller ressoruceforløb. I alt 667 borgere har afsluttet et eller flere KIK-forløb.

Aabenraa Kommune lykkes, fordi vi samarbejder med virksomheder og andre offentlige leverandører om en håndholdt indsats, der afklarer borgerne, så de enten kommer i job, uddannelse eller på en anden ydelse end kontanthjælp. 

Indsatser i KIK

I KIK-projektet får borgerne et skræddersyet forløb, der er særligt målrettet deres individuelle behov. Indsatserne er:

  • Arbejde & Sundhed målrettet alle aktivitetsparate borgere
  • Ung i Fokus/Dig i centrum for unge under 30 år i målgruppen for at tage en uddannelse
  • Fokus og Moment for borgere, der har brug for en særlig indsats
  • Cykelprojektet Unge på toppen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sidst opdateret 21.02.2019

Del denne side med verden eller bare en ven på Facebook, Twitter, Google+, LinkedIn eller mail.

Fandt du siden nyttig?

Jobcenter Aabenraa Kallemosen 20 6200 Aabenraa tlf: 73 76 76 76 jobcenter@aabenraa.dk cvr.nr.: 29189854