Fleksjob

Fleksjob er en mulighed for at ansætte ledige, der kun kan arbejde i et begrænset antal timer pr. uge. Du betaler kun løn for den effektive arbejdstid, som den ansatte yder. En ansættelse i fleksjob er en administrativ enkel ordning. Du skal kun udbetale løn, og der ikke nogen mellemregning med jobcenteret.

En ledig, der er berettiget til fleksjob, vil typisk have fysiske eller psykiske begrænsninger, der gør, at vedkommende ikke kan varetage et job på ordinære vilkår.

Du aftaler løn, arbejdstid og øvrige arbejdsvilkår med din nye medarbejder. På overenskomstdækkede områder orienteres den relevante faglige organisation. På ikke overenskomstdækkede områder er det op til den enkelte ansatte at beslutte, om vedkommende ønsker at inddrage den overenskomstbærende faglige organisation i sine ansættelsesforhold. Når i er blevet enige meddeler i jobcenteret hvad i har aftalt.

Arbejdsgiverudgifter som feriegodtgørelse, ferietillæg, pensionsordning og arbejdsgiverbidrag betales for det antal timer, der udbetales løn for.

Læs mere i Jobcenterets folder om fleksjob her

SERVICETELEFON
73 76 66 00
virksomhedsservice@aabenraa.dk 

Ofte stillede spørgsmål

  • Alle virksomheder kan tilbyde fleksjob. Både private og offentlige. Fleksjob kan oprettes inden for alle arbejdsområder, funktioner og stillingstyper.

  • Du kan tilbyde fleksjob til personer under 65 år, der har en varig og væsentlig nedsættelse i arbejdsevnen, og som er tilkendt ret til fleksjob. Ret til fleksjob kan tilkendes personer, der ikke kan arbejde på normale vilkår, og som ikke kan omskoles til et andet job.

  • Du udbetaler løn til den ansatte i et fleksjob for det antal effektive timer, personen kan varetage jobbet. Det effektive antal timer aftales mellem jobcentrets virksomhedskonsulent, virksomheden og den person, der skal ansættes i fleksjob.

    Ved sygdom får arbejdsgiveren sygedagpengerefusion fra første sygedag.

  • Kontakt jobcentret, hvis du har en funktion, som du mener kan varetages af en person i et fleksjob.

    Det første fleksjob - uanset alder - bevilges for en femårig periode. Borgere under 40 år kan efter det første fleksjob få bevilget et fleksjob for yderligere en periode på fem år, hvis betingelserne fortsat er opfyldt. Borgere over 40 år bevilges et varigt fleksjob efter den første 5 års periode.

    Det er jobcentret, der i første omgang vurderer arbejdsevnen (timetal og intensitet). Under ansættelsen kan der ændres i timetal under forudsætning af, at jobcenteret bliver informeret. Ved ændring af de effektive timer udarbejdes en ny ansættelseskontrakt, og kopi sendes til jobcenteret.

Sidst opdateret 24.04.2019

Del denne side med verden eller bare en ven på Facebook, Twitter, Google+, LinkedIn eller mail.

Fandt du siden nyttig?

Jobcenter Aabenraa Kallemosen 20 6200 Aabenraa jobcenter@aabenraa.dk cvr.nr.: 29189854