Voksenlærling

Virksomheder inden for alle brancher vil i fremtiden få brug for uddannet arbejdskraft, og der vil blive skarp konkurrence om at få fat i de faglærte. 

En voksenlærling er en god vej til at sikre sig kvalificeret arbejdskraft, og der er en god økonomi i ordningen.

Voksenlærling

 • En voksenlærling er en person over 25 år, der indgår en uddannelsesaftale med en virksomhed.

 • Alle virksomheder både private og offentlige og alle brancher kan tilbyde voksenlærepladser.
  Bemærk at voksenlærlinge tæller med i praktikplads-AUB ordningen,  se mere her.

  • Er ufaglært og har ingen kompetencegivende uddannelse og været ledig i mere end 2 mdr.
  • Er ufaglært og har ingen kompetencegivende uddannelse og været ledig under 2 mdr. - dog kan der kun gives et tilskud på 30 kr.
  • Er ufaglært og har ingen kompetencegivende uddannelse og er beskæftiget - og uddannelsen står på listen over mangelområder for region Sydjylland (se listen her). 
  • Er uddannet, men uddannelsen er forældet (ikke brugt i 5 år) og være ledig.
  • Har en erhvervsuddannelse og været ledig i mere end 6 mdr.
  • For lærlinge der er ansat i forvejen får virksomheden i op til de første 2 år af uddannelsen et tilskud til lønnen på 30 kr./time i praktikperioderne (ikke skoleperioden).
  • Ved en ledige er tilskuddet 40 kr./time i praktikperioderne (ikke skoleperioden) hos virksomheden og i hele den aftalte uddannelsesperiode. 
  • Ledige, der først opfylder alle regler lige før uddannelsesforløbet påbegyndes, får tilskud på 30 kr./time i praktikperioderne (ikke skoleperioden) og i hele uddannelsesaftalens længde.
  • Ledige må ikke have været ordinært ansat i din virksomhed inden for de sidste 6 måneder inden uddannelsesaftalen indgås.
  • I skoleperioderne får virksomheden et  tilskud fra AUB - for en voksenlærling er dette tilskud væsentligt højere. læs mere på VIRK.dk
  • Voksenlærlingens løn er fastsat i overenskomsten eller skal minimum svarer til mindstelønnen for ufaglærte inden for faget.
  • Kontakt erhvervsskolen, bliv godkendt som praktiksted og få afklaret hvor lang tid voksenlærlingen skal være under uddannelse
  • Kontakt jobcenteret for at sikre jer at vedkommende er berettiget til voksenlærlingetilskud
  • Indgå en uddannelsesaftale
  • Send ansøgning via VITAS.
  • Ansøgningsfrist: Senest en måned efter at uddannelsen er startet
 • Refusion for din voksenlærling kan du søge via vores refusionsportal SKS. Den digitale løsning giver dig bl.a. mulighed for at følge sagen og få en forklaring på eventuelle afvigelser mellem det beløb, du har anmodet om, og det beløb, vi har udbetalt (f.eks. skoleperioder). Og via et fakturanummer, som overføres til dit bankkontoudtog, har du en reference til den faktura, som er dannet i jobcentret.

FØR i iværksætter et voksenlærlingeforløb HUSK AT KONTAKTE JOBCENTERET!!
Der er desværre mange virksomheder, der først sender papirer for sent ind til jobcenteret, hvorfor, der kun gives tilskud fra modtagelsesdagen. Ligeledes kan der være borgere, der alligevel ikke opfylder betingelserne, her kan vi heller ikke give tilskud, uanset hvad du har aftalt med uddannelsesinstitutionen.

Spørgsmål?
Få mere at vide ved at kontakte virksomhedskonsulenterne på jobcentrets servicetelefon for virksomheder: 73 76 66 00 eller vores konsulent for voksenlærlinge Hanna Bach-Svendsen: 20347424.

SERVICETELEFON
73 76 66 00
virksomhedsservice@aabenraa.dk

Sidst opdateret 24.04.2019

Del denne side med verden eller bare en ven på Facebook, Twitter, Google+, LinkedIn eller mail.

Fandt du siden nyttig?

Jobcenter Aabenraa Kallemosen 20 6200 Aabenraa jobcenter@aabenraa.dk cvr.nr.: 29189854