Opkvalificeringsjob

Du kan ansætte en ledig i en ordinær stilling og få tilskud til opkvalificering. På den måde kan du ansætte en ledig, der ikke matcher alle jobkravene i første omgang. Ved hjælp af opkvalificeringsjobbet får den ledige derefter lært de ting, der er nødvendige for at kunne udføre arbejdsopgaverne.

Alle virksomheder kan tilbyde opkvalificeringsjob. Både private og offentlige. Opkvalificeringsjob kan oprettes inden for alle arbejdsområder, funktioner og stillingstyper. Og de fleste uddannelser er omfattet af ordningen. Opkvalificeringsforløbet kan påbegyndes op til 3 mdr. før ansættelses påbegyndes.

Opkvalificeringsjob

  • Opkvalificeringsjob tilbydes til ledige, som I ansætter i ordinære stillinger.

    Det er dog et krav at den ledige har været ledig mindst 12 mr. før ansættelsen, og for ledige under 30 år er det kun 6. mdr. før ansættelse

  • Det gør jeres ansøgerfelt bredere, og rekrutteringen bliver mere fleksibel, så I kan finde de helt rigtige match til jeres ledige stillinger.

  • Før I ansætter en ledig i et opkvalificeringsjob, skal i kontakte jobcenteret. Opkvalificeringsjob kræver, at der foreligger en ansættelseskontrakt. Hvis ansættelsen er betinget af at der sker en opkvalificering inden ansættelsen, at der foreligger en skriftlig erklæring om at vedkommende bliver ansat efter uddannelse.

  • Der gives tilskud til alle former for opkvalificering i form af for eksempel kurser eller uddannelse, så længe opkvalificeringen ligger ud over normal oplæring i virksomheden. Det betyder at der ikke ydes tilskud til oplæring i arbejdsfunktioner eller arbejdsredskaber, som er særlige for den pågældende virksomhed.

    Det er også en betingelse, at I ikke modtager løntilskud eller andre supplerende ydelser i forbindelse med ansættelsen.

Læs mere om opkvalificeringsjob her.

Spørgsmål?
Få mere at vide ved at kontakte virksomhedskonsulenterne på jobcentrets servicetelefon for virksomheder: 73 76 66 00.

SERVICETELEFON
73 76 66 00
virksomhedsservice@aabenraa.dk