Jobrotation

Jobrotation er din mulighed for at opkvalificere dine medarbejdere, mens en vikar passer deres arbejde. 

Du kan sende en eller flere medarbejdere på efteruddannelse og lade et tilsvarende antal ledige vikarer passe medarbejdernes arbejde i uddannelsesperioden.

Der findes to former for jobrotation:

1: En arbejdsgiver kan sende en ansat på efteruddannelse med SVU godtgørelse og ansætte en ledig med løntilskud som vikar. Hvis du vil vide noget om denne ordning så klik her. 

2: Når en medarbejder, som højst besidder en erhvervsuddannelse, deltager i uddannelse med løn, har arbejdsgiveren ret til jobrotationsydelse fra jobcenteret, hvis arbejdsgiveren samtidig ansætter en ledig som vikar. Denne side handler om denne ordning.

Du skal udbetale medarbejderne deres sædvanlige løn under uddannelsen.

Du skal også aflønne vikarerne. I får tilskud til de udgifter, I har i forbindelse med kursus/uddannelse og vikarer.

Jobrotation

 • Jobrotation kan i princippet anvendes til alle medarbejdere, men da ordningen er kompliceret er det bedst at kontakte virksomhedskonsulenterne eller de lokale uddannelsesinstitutioner for detaljerede oplysninger.

 • Du får opkvalificeret medarbejderne uden nedgang i produktionen og med et økonomisk tilskud. Samtidig styrker du virksomhedens fremtidige muligheder for rekruttering, idet vikarerne får et godt kendskab til virksomheden.

  Jobcentret betaler en ydelse  på 189,51 kroner i timen (2019) til dækning af løn til vikarer, uddannelsesudgifter m.m.

 • I kontakter jobcentret, eller uddannelsesinstitutionen.

  Jobcentret og uddannelsesinstitutionerne samarbejder om at efteruddanne dine medarbejdere via jobrotationsordningen. Uddannelsesinstitutionen hjælper med at afdække dine behov for efteruddannelse. Jobcentret rekrutterer vikarer. Du kan også gå ind på Efteruddannelse.dk og finde mere om uddannelsesmuligheder.

 • En vikar skal have mindst 6. mdr. forudgående ledighed for at blive ansat.

  En vikar skal mindst have 10 timers arbejde om ugen, og vikaren må højst være ansat i 6 mdr. Vi råder dog til at vikaren er ansat på fuld tid, da vedkommende ikke optjener dagpengeret som rotationsvikar.

  Du må ikke samtidig med jobrotationsydelsen modtage VEU-godtgørelse, SVU eller løntilskud. Der er mulighed for at modtage fra midler fra en kompetencefond hvis i deltager i en.

Læs mere om ordningen her.

Bemærk: Ordningen er administrativ meget tung, da der stilles omfattende dokumentationskrav til virksomheden ang. uddannelse, medarbejdernes uddannelse, fremmøde under uddannelse, lønforhold osv.!

Spørgsmål?
Få mere at vide ved at kontakte virksomhedskonsulenterne på jobcentrets servicetelefon for virksomheder: 73 76 66 00.

SERVICETELEFON
73 76 66 00
virksomhedsservice@aabenraa.dk

Sidst opdateret 25.04.2019

Del denne side med verden eller bare en ven på Facebook, Twitter, Google+, LinkedIn eller mail.

Fandt du siden nyttig?

Jobcenter Aabenraa Kallemosen 20 6200 Aabenraa jobcenter@aabenraa.dk cvr.nr.: 29189854