IGU Integrationsgrunduddannelse

Integrationsgrunduddannelsen (IGU) skal hjælpe flygtninge ind på det danske arbejdsmarked.
Et IGU-forløb varer to år og gennemføres som et lærlingeforløb, hvor IGU-eleven både får praktisk oplæring på virksomheden og skoleundervisning med faglig opkvalificering og danskuddannelse.

IGU

  • Flygtninge og familiesammenførte til flygtninge i alderen 18 til 40 år, som er under integrationsprogram.

  • IGU-eleven aflønnes efter den gældende overenskomsts EGU-sats eller elevløn. I løbet af det 2-årige IGU-forløb tilbydes eleven 20 ugers uddannelse. Under skoleperioder modtager IGU-eleven en uddannelsesydelse fra kommunen svarende til integrationsydelsen. Danskuddannelsen er offentlig betalt.

    Til IGU-forløbet er der tilknyttet en bonusordning på i alt 40.000 kr. Når IGU-eleven har været ansat i virksomheden i 6 mdr. udløses en bonus på 20.000 kr. Når forløbet er gennemført efter 2 år, udløses yderligere en bonus på 20.000 kr.

Spørgsmål?
Få mere at vide ved at kontakte virksomhedskonsulenterne på jobcentrets servicetelefon for virksomheder: 73 76 66 00.

SERVICETELEFON
73 76 66 00
virksomhedsservice@aabenraa.dk