Nyt refusionsskema til personlig assistance

Vi har oplevet at det skema, der udsendes fra centralt hold af Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering er udformet sådan, at det er vanskeligt for jer, som virksomhed at se, hvordan refusionen regnes ud. Vi har derfor udarbejdet et mere brugbart skema, som vi vil bede jer om at bruge, når I anmoder om refusion for personlig assistance.

25
032021

Find mere om refusion af personlig assistance.