Virksomhedsbarometer for 1. halvår 2020 - forsigtig optimisme

Foråret har været præget af Covid-19 og den kraftigt stigenden ledighed. Det ser ud til at Aabenraa har været lidt mindre ramt af krisen både i forhold til ledighedsudvikling og i forhold til brug af lønkompensationsordningerne

09
092020

Antallet af fuldtidsledige er som følge af Covid-19 steget. Ledigheden toppede i maj måned 2020, men har siden været svagt faldende. Ledigheden er ikke steget helt så meget som på landsplan. Ledigheden i maj måned var på 4,7% i Aabenraa, medens den på landsplan var på 5,2%.

Aabenraas andel lønmodtagere, som er omfattet lønkompensationsordningen er ca. 6 %. På landsplan har virksomheder ansøgt om lønkompensation for lidt over 259.000 medarbejdere. I Aabenraa er antallet 1416 medarbejdere, hvilket svarer til 0,54 % af alle medarbejdere omfattet af ordningen på landsplan (Aabenraa udgør ca. 1% af arbejdstyrken).

Læs mere om virksomhedsbarometeret for 1. halvår 2020 her.