ny midlertidig arbejdsfordelings-ordning på det private arbejdsmarked

For at undgå afskedigelser på det private arbejdsmarked efter udløbet af løn-kompensationsordingen, igangsættes ny midlertidig og supplerende ordning om arbejdsfordeling i en begrænset periode.

15
092020

Ordningen sikrer bl.a. følgende:

  • Den maksimale dagpengesats for personer i den nye midlertidige arbejdsfordelingsordning forhøjes til ca. 143,5 kr. i timen, imens de er på dagpenge i ordningen. Det svarer til 23.000 kr. for en fuldtidsledig. Der indføres et fast arbejdsgiverbidrag svarende til et beløb på 3 G-dage om måneden pr. medarbejder i ordningen.
  • De nuværende faste skabeloner erstattes af krav om, at tid med ledighed under arbejdsfordeling gennemsnitlig skal være nedsat mindst 20 pct. og maksimalt 50 pct. målt over fire uger i forhold til den aftalte arbejdstid.
  • Midlertidig suspension af forbrug af dagpenge under den nye midlertidige arbejdsfordelingsordning og den eksisterende ordning.
  • Lønmodtagere kan ekstraordinært melde sig ind i en a-kasse og indbetale tre måneders medlemskab pr. måned, hvor der ønskes ret til supplerende dagpenge under den nye arbejdsfordelingsordning.
  • Bedre mulighed for uddannelse i både den nye og den eksisterende ordning. Det sker ved, at personer omfattet at en arbejdsfordeling i samarbejde med virksomheden kan iværksætte og gennemføre opkvalificeringsforløb, der helt eller delvist ligger i perioder, hvor medarbejderen er ledig og modtager supplerende dagpenge.
  • Midlertidig justering af reglerne om tekniske belægninger. Det betyder at medarbejdere, der arbejder i weekender eller med de samme timers arbejde koncentreret på færre dage, ikke stilles ringere end medarbejdere med en 37 timers uge fordelt ligeligt på fem hverdage.
  • De lempede krav til jobsøgning, der gælder under arbejdsfordeling i de første seks uger, udvides til at gælde for hele perioden for arbejdsfordeling efter den nye midlertidige ordning.

Ordningen træder i kraft den 14. september 2020.

 

Læs mere om fordeling her