Det er nu muligt at få varslingsmidler til virksomheder med mindre end 20 ansatte

22
122020

Fra 1. januar 2021 til 31. dec. 2021 kan mindre virksomheder defineret som virksomhed med mindre end 20 ansatte på et arbejdssted (p-nummer) på ansøgningstidspunktet søge om varslingsmidler som følge af afskedigelser der skyldes COVID-19 krisen. 
En virksomhed anses i bekendtgørelsen for at være under hel eller delvis nedlukning og afvikling, hvis hovedparten (mere end 50%) af virksomheden ikke kan
fortsætte. 

Find mere om varsling her