CSR 2019- nye kriterier

Kriterierne for Aabenraa Kommunes CSR mærke for 2019 bliver ændret. Uddannelseskriteriet bliver ændret til at kravene i AUB ordning om antallet af elever er opfyldt.

11
092018

Der bliver 2 kriterier der frem over skal være opfyldte for at få Aabenraa Kommunes CSR mærke:

  • Minimum 5 % af virksomhedens ansatte skal i de seneste 3 måneder have været ansat i virksomhedspraktik, løntilskud, fleksjob og skånejob, ledige ansat i jobrotation, voksenelever, lærlinge, IGU, EGU og STU samt medarbejdere, der frivilligt indgår i Beredskabet. 
  • Virksomheden skal opfylde AUB ordningens krav om elever, med mindre man ikke er omfattet af ordningen.

Der skelnes ikke længere mellem virksomheder over og under 10 ansatte.

Læs mere om CSR mærket her.

Sidst opdateret 18.10.2018

Del denne side med verden eller bare en ven på Facebook, Twitter, Google+, LinkedIn eller mail.

Fandt du siden nyttig?

Jobcenter Aabenraa Kallemosen 20 6200 Aabenraa tlf: 73 76 76 76 jobcenter@aabenraa.dk cvr.nr.: 29189854