Beskæftigelsesplan 2019

Beskæftigelsesplan 2019 er den overordnede ramme for, hvordan Aabenraa Kommune vil løse de beskæftigelsespolitiske udfordringer. Kernen er en aktiv beskæftigelsespolitik, hvor målrettede investeringer og effektfulde helheder skaber resultaterne.

18
122018

Det vil vi nå med  beskæftigelsesplanen 2019:

  • Virksomhedsrettet indsats: Der fremlægges en opfølgningsrapport i februar 2020, der gennemgår jobcenterets indsatser for at forebygge rekrutteringsproblemer i 2019.
  • A-dagpenge: Andelen af langtidsledige må ikke overstige 25 % med udgangen af 2019.
  • Kontant- og uddannelseshjælp: Antallet af borgere på kontant- og uddannelseshjælp skal reduceres til under 800 inden maj 2022. Delmålet for 2019 er 975.
  • Integrationsområdet: Mindst 60 % af borgerne omfattet af integrationsindsatsen skal være selvforsørgende.
  • Fleksjobvisiterede: Ledigheden blandt borgere visteret til fleksjob må højest udgøre 10 %.
  • Sygedagpenge og jobafklaring: Andelen af befolkningen på sygedagpenge og i jobafklaringsforløb skal reduceres til sydjysk niveau.

Se mere om beskæftigelsesplanen her.

Sidst opdateret 18.12.2018

Del denne side med verden eller bare en ven på Facebook, Twitter, Google+, LinkedIn eller mail.

Fandt du siden nyttig?

Jobcenter Aabenraa Kallemosen 20 6200 Aabenraa tlf: 73 76 76 76 jobcenter@aabenraa.dk cvr.nr.: 29189854