Integrationsgrunduddannelsen IGU

Integrationsgrunduddannelsen (IGU) er en 3 årig forsøgsordning, som skal hjælpe flygtninge til at begynde en erhvervsrettet uddannelse.

IGU'en varer to år og gennemføres som et lærlingeforløb, hvor IGU eleven både får praktisk oplæring på virksomheden og skoleundervisning med faglig opkvalificering og danskuddannelse. Ordningen træder i kraft 1. juli 2016.

Hvem kan få en IGU?
Flygtninge og familiesammenførte til flygtninge i alderen 18 til 40 år.

Hvad koster det?
IGU'en får elevløn efter den gældende overenskomst. I løbet af det 2-årige IGU-forløb kan eleven modtage op til 20 ugers relevant uddannelse. Under uddannelsesforløbet modtager IGU-eleven en uddannelsesydelse svarende til integrationsydelsen. Danskuddannelsen er offentlig betalt.

Til IGU ordningen er der tilknyttet en bonusordning på i alt 40.000 kr. Når en udlænding har været ansat i virksomheden i 6 mdr. udløses en bonus på 20.000. Når forløbet er gennemført efter 2 år udløses yderligere en bonus 20.000 kr.

SERVICETELEFON
73 76 66 00
virksomhedsservice@aabenraa.dk

Sidst opdateret 24.04.2019

Del denne side med verden eller bare en ven på Facebook, Twitter, Google+, LinkedIn eller mail.

Fandt du siden nyttig?

Jobcenter Aabenraa Kallemosen 20 6200 Aabenraa jobcenter@aabenraa.dk cvr.nr.: 29189854