Find information om:

Jobcenterets tilbud til virksomhederne er omfattende. Vi har her samlet de emner vi får flest henvendelser om.

Har du et spørgsmål, eller er der noget du er i tvivl om er du meget velkommen til at ringe til vores

SERVICETELEFON: 73 76 66 00

Du bliver stillet direkte ind til virksomhedskonsulenterne. Telefonen er åben i jobcenterets åbningstid.

Du kan også sende en mail til virksomhedsservice@aabenraa.dk

Vi svare tilbage hurtigst muligt.

 

Jeg vil gerne vide noget om:

 • Arbejdsfordeling kan du bruge for at undgå afskedigelser. Arbejdsfordeling betyder nedsættelse af arbejdstiden for dine medarbejdere i en begrænset periode

  Under COVID-19 ned lukningerne er der lavet en midlertidig ordning som kan være et alternativ til lønkompensation.

  Find vejledninger, informationer og skemaer her

 • Varsling kan bruges når du skal afskediger medarbejdere i et større omfang. Varslingen er med til give dine medarbejderne en god overgang til et nyt job eller arbejdsløshed. Det er i 2021 muligt at få fra en særlig pulje til virksomheder med mindre end 20 ansatte på p-nummeret - hvis nedlukningen sker som følge af COVID-19.

  Find mere om varslinger her

 • Leder du efter en ny medarbejder så ring på vores:

  SERVICETELEFON
  73 76 66 00
  eller skriv en mail til virksomhedsservice@aabenraa.dk

  Du kan også se mulighederne for rekruttering her

 • Har du en medarbejder, der bor i Aabenraa kommune, og bliver syg eller er i risiko for ikke længere, at kunne klare sit nuværende arbejde er det Jobcenteret du skal have fat i.

  Vi har myndighedsopgaven i forhold til dine sygemeldte medarbejdere. Derfor er vi også din samarbejdspartner omkring fastholdelse. Fastholdelse er ikke nogen svær opgave, det drejer sig kun om at finde den rigtige løsning. Jobcenteret kan tilbyde mange forskellige ordninger og muligheder for at kunne fastholde din medarbejder.

  Find mere om fastholdelse her

  Kontakt vores fastholdelsesteam her

 • Alle virksomheder både private og offentlige og alle brancher kan tilbyde voksenlærepladser.

  For lærlinge der er ansat i forvejen i din virksomhed får du op til de første 2 år af uddannelsen et tilskud til lønnen på 30 kr./time i praktikperioderne (ikke skoleperioden)

  Ansætter du en ledige som voksenlærling er tilskuddet 45 kr./time i praktikperioderne (ikke skoleperioden) i hele den aftalte uddannelsesperiode.

  I forbindelse med COVID-19 krisen er der for elever/lærlinge generelt etableret en midlertidig løntilskudsordning, der gælder fra 1. maj 2020 til og med 31. december 2020. Det betyder at din virksomhed både kan få det ekstraordinære løntilskud fra AUB og løntilskud til voksenlærlinge/-elever fra jobcenteret samtidigt, det kan betyde, at du får en kompensation på mere end 100 pct.

  Læs mere om voksenlærlinge her

 • Virksomhedspraktik er et kort forløb, hvor du har har mulighed for at prøve en ledigs kompetencer af i forhold til virksomhedens opgaver. Som arbejdsgiver har du ingen lønudgifter forbundet med en virksomhedspraktik. Den ledige gennemfører praktikperioden på dagpenge, kontanthjælp, sygedagpenge eller anden ydelse.

  Find mere om virksomhedspraktik her

 • Jobcenteret kan først igangsætte en aktivitet, når vi har modtaget en ansøgning via  VITAS eller VIRK.dk

  Refusion:
  Vær opmærksom på at kommunen kun kan modtage refusionsansøgninger elektronisk

  Refusion af sygedagpenge og barselsdagpenge via NemRefusion finder du på www.Virk.dk .
  Refusion for jobrotation og mentor søges via www.Virk.dk.
  Refusion af løntilskud (inkl. skånejob), Fleksjob (gamle ordning) eller voksenelever anbefales SKS refusionLæs mere om SKS refusion.

  Find mere om refusion og blanketter her

 • Fleksjob er en mulighed for at ansætte en medarbejder, der kun kan arbejde i et begrænset antal timer pr. uge. Du betaler kun løn for den effektive arbejdstid, som den ansatte yder. En ansættelse i fleksjob er en administrativ enkel ordning. Du skal kun udbetale løn, og der ikke nogen mellemregning med jobcenteret.

  Læs mere om fleksjob her.

 • Flygtninge kan være en interessant rekrutteringskanal for din virksomhed. Jobcentret er meget fleksibel i forhold til at tilrettelægge forløb, der gør det nemt for din virksomhed at ansætte en borger i integrationsperioden.

  Integrationsborgeren kan altid gå direkte i ordinært job. Hvis de er i forløb på sprogskolen, kan de få tilrettelagt undervisningen til evt. to dage om ugen, fra 18:30 – 21:00. En integrationsborger er som udgangspunkt selvforsørgende med ca. 20 timer om ugen, afhængig af timelønnen.

  Læs mere om mulighederne for at ansætte en flygtning under rekruttering 

 • Når du har en borger udsendt hos dig fra jobcenteret, skal du være opmærksom på, at du har et arbejdsgiveransvar, da du leder og fordeler arbejdet. Det betyder også at du har et forsikringsansvar. Læs mere om reglerne her: Hvordan er praktikanten forsikret?

 • Hvis du har en borger i praktik eller løntilskud, kan du altid finde ansvarlige virksomhedskonsulent på VITAS blanketten.

  Du kan vinde en oversigt over jobcenterets virksomhedskonsulenter her. 

 • Aabenraa Kommune hvert år et CSR mærket for social ansvarlighed. Det er Kommunens anerkendelse af, at din virksomhed er social ansvarlig.

  Læs mere om hvordan du kan få CSR mærket her.