Når medarbejderen er syg

Hvis du har en sygemeldt medarbejder med udfordringer af både helbredsmæssig og beskæftigelsesmæssig karakter. Og kan du først forvente en fuld raskmelding senere end 8 uger regnet fra første fraværsdag, så tilbyder jobcenteret den sygemeldte en indsats med et klart fokus på tilbagevenden til arbejde.

  Jobcenterets indsats tager udgangspunkt i en trappemodel, som sikrer systematisk brug af relevante redskaber til at understøtte den enkelte sygemeldte i at bevare kontakten til sin arbejdsplads og fastholdes sit job.

  I modellen er der fokus på, at der iværksættes gradvis tilbagevenden som det højst prioriterede redskab for sygemeldte i ansættelse. For sygemeldte uden ansættelse er det højst prioriterede redskab påbegyndelse af arbejde på nedsat tid eller i løntilskud. Herudover kan der som udgangspunkt som supplement til den arbejdspladsbaserede indsats gives tilbud om vejledning og opkvalificering. Indsatsen i trappemodellen består i gradvis tilbagevenden til arbejde efter sygedagpengeloven og tilbud beskæftigelsesindsatsloven som fx. Virksomhedspraktik.

  Spørgsmål?

  Få mere at vide ved at kontakte jobcenterets fastholdelsesteam eller jobcentrets servicetelefon for virksomheder: 73 76 66 00.

   

   

  Sidst opdateret 21.02.2019

  Del denne side med verden eller bare en ven på Facebook, Twitter, Google+, LinkedIn eller mail.

  Fandt du siden nyttig?

  Jobcenter Aabenraa Kallemosen 20 6200 Aabenraa tlf: 73 76 76 76 jobcenter@aabenraa.dk cvr.nr.: 29189854