Virksomhedsbarometer

Jobcenteret har et ønske om, at give kommunens virksomheder den bedst mulige service, når der skal findes den rette arbejdskraft. For at kortlægge de aktuelle behov udarbejder jobcenteret hvert halvår et virksomhedsbarometer.

Barometeret for andet halvår 2018 viser følgende tendenser:

Fortsat optimisme til fremtiden.
Andelen af virksomheder, der forventer stigende omsætning er steget med 2 procentpoint til 49 %.

Forventning om faldende rekruttering.
Andelen af virksomheder, der forventer at skulle ansætte flere medarbejdere i de kommende 6 måneder, er faldet med 5 procentpoint til 20 %.
Andelen af virksomheder, der forventer at skulle afskedige medarbejdere er steget med 2 procentpoint til 5 %.

Virksomhederne oplever færre udfordringer med at rekruttere arbejdskraft.
30 % af virksomhederne, der har ansat medarbejdere, har haft vanskeligheder med at få besat opslåede stillinger, det er et fald på 15 procentpoint. Af disse vurderer 62 %, at der i høj grad har været vanskeligheder med at rekruttere. Dette er et fald på 21 procentpoint.

Uændret andel af virksomheder, der vil ansætte elever.
Andelen af virksomheder, der forventer at ansætte elever er faldet med 1 procentpoint til 14 % – 40 % af de adspurgte virksomheder har allerede elever ansat, hvilket er en stigning på 1procentpoint.

Virksomhederne er fortsat tilfredse med jobcenterets service
På en skala fra 1-7 hvor 7 er bedst, er den gennemsnitlige score 5,8, hvilket er en stigning på 0,2.

Fakta om barometeret: 
Det er vigtigt for jobcenteret, at så mange virksomheder i kommunen som muligt bliver spurgt. Derfor spørger vi tilfældigt udvalgte virksomheder. Den valgte metode, hvor alle virksomheder spørges, betyder, at informationen har karakter af at være en strømpil. Til gengæld gøres data gennemsigtige, så det er muligt at se, hvor stor en andel af virksomhederne inden for hver branche, der indgår i barometeret.

Barometeret er et systematisk interview, der gennemføres løbende med en opgørelse hvert halve år. Indsamlingen af data foregår ved, at virksomhederne kontaktes telefonisk af jobcenterets medarbejdere.

For at sikre, at der kan opnås et stort antal svar, har jobcenteret valgt at afgrænse barometret til så få spørgsmål som muligt. Der stilles spørgsmål inden for følgende områder:

  • Forventninger til fremtiden for virksomheden
  • Forventninger til fremtidige rekrutteringsbehov eller jobreduktion i virksomheden
  • Ønskede kompetencer blandt de kommende medarbejdere
  • Ansættelse af lærlinge
  • Ansættelse af medarbejdere på særlige vilkår
  • Rekruttering af arbejdskraft fra udlandet

I undersøgelsen for andet halvår 2018 har 193 virksomheder i Aabenraa Kommune deltaget i undersøgelsen. Virksomhederne i barometeret omfatter tilsammen 2778 medarbejdere svarende til 11,5 % af arbejdspladserne i kommunen.

Virksomhedsbarometer offentliggøres hvert halve år. Næste barometer for første halvår 2019 forventes at komme i august 2019.

SERVICETELEFON
73 76 66 00
virksomhedsservice@aabenraa.dk

Sidst opdateret 24.04.2019

Del denne side med verden eller bare en ven på Facebook, Twitter, Google+, LinkedIn eller mail.

Fandt du siden nyttig?

Jobcenter Aabenraa Kallemosen 20 6200 Aabenraa jobcenter@aabenraa.dk cvr.nr.: 29189854