Virksomhedsbarometer

Jobcenteret har et ønske om, at give kommunens virksomheder den bedst mulige service, når der skal findes den rette arbejdskraft. For at kortlægge de aktuelle behov udarbejder jobcenteret hvert halvår et virksomhedsbarometer.

Barometeret for første halvår 2019 viser følgende tendenser:

Mindre optimisme til fremtiden:
Andelen af virksomheder, der forventer øget omsætning er på 38 %, hvilket er 11 procent point lavere end målingen fra andet halvår 2018. Og 9 procent point lavere end første halvår 2018. Andelen, der forventer lavere omsætning ligger på 11 %, hvilket er 5 procent point højere end ved sidste måling, men 2 procent point lavere end samme 1. halvår 2018.

Forventning om let faldende rekruttering:
Andelen af virksomheder, som forventer at ansætte medarbejdere ligger stort set på samme niveau som andet halvår 2018, men 4 procent point lavere end første halvår 2018.

Virksomhederne oplever færre udfordringer med at rekruttere arbejdskraft:
45 % af virksomhederne, der har ansat medarbejdere, har haft vanskeligheder med at få besat opslåede stillinger, det er en stigning på 15 procentpoint i forhold til andet halvår 2018. Af disse vurderer kun 25 %, at der i høj grad har været vanskeligheder med at rekruttere. Dette er et fald på 37 procentpoint i forhold til andet halvår 2018. Til gengæld vurdere 59%, at der i nogen grad har været udfordringer med at rekruttere, hvilket er en stigning på 30 procentpoint i samme periode

Uændret andel af virksomheder, der vil ansætte elever:
Andelen af virksomheder, der forventer at ansætte elever de kommende seks måneder er stort set på niveau med undersøgelsen fra både første og andet halvår 2018. Således forventer 15 % af virksomhederne at ansætte en elev indenfor de næste seks måneder, hvilket er 1 procent point højere end andet halvår 2018.

Virksomhederne er fortsat tilfredse med jobcenterets service:
På en skala fra 1-7, hvor 7 er bedst, er den gennemsnitlig score 5,5 i forhold til tilfredsheden med serviceniveauet på jobcentrets kerneydelser. I første halvår 2018 lå den gennemsnitlige tilfredshed på 5,8.

Fakta om barometeret: 
Det er vigtigt for jobcenteret, at så mange virksomheder i kommunen som muligt bliver spurgt. Derfor spørger vi tilfældigt udvalgte virksomheder. Den valgte metode, hvor alle virksomheder spørges, betyder, at informationen har karakter af at være en strømpil. Til gengæld gøres data gennemsigtige, så det er muligt at se, hvor stor en andel af virksomhederne inden for hver branche, der indgår i barometeret.

Barometeret er et systematisk interview, der gennemføres løbende med en opgørelse hvert halve år. Indsamlingen af data foregår ved, at virksomhederne kontaktes telefonisk af jobcenterets medarbejdere.

For at sikre, at der kan opnås et stort antal svar, har jobcenteret valgt at afgrænse barometret til så få spørgsmål som muligt. Der stilles spørgsmål inden for følgende områder:

  • Forventninger til fremtiden for virksomheden
  • Forventninger til fremtidige rekrutteringsbehov eller jobreduktion i virksomheden
  • Ønskede kompetencer blandt de kommende medarbejdere
  • Ansættelse af lærlinge
  • Ansættelse af medarbejdere på særlige vilkår
  • Rekruttering af arbejdskraft fra udlandet

I undersøgelsen for første halvår 2019 har 216 virksomheder i Aabenraa Kommune deltaget i undersøgelsen. Virksomhederne i barometeret omfatter tilsammen 3201 medarbejdere svarende til 13,6 % af arbejdspladserne i kommunen.

Virksomhedsbarometer offentliggøres hvert halve år. Næste barometer for andet halvår 2019 forventes at komme i februar 2020.

SERVICETELEFON
73 76 66 00
virksomhedsservice@aabenraa.dk

Sidst opdateret 11.07.2019

Del denne side med verden eller bare en ven på Facebook, Twitter, Google+, LinkedIn eller mail.

Fandt du siden nyttig?