Fakta om arbejdsmarkedet

Ledigheden for forsikrede ledige er faldet med 65 personer fra 773 pers. i marts 2019 til 708 pers. i april 2019. I forhold til april året før er ledigheden for forsikrede ledige faldet med 73 pers. fra 781 pers. 
For personer tilknyttet jobcenteret, er der et fald på 202 personer fra 5650 i april 2018 til  5548 i april 2019.

Arbejdsmarkedet i Aabenraa kommune:

  • Ledigheden nåede ultimo 2018 ned på 3,4 %, hvilke er en smule højere end ledigheden i Sydjylland, men under ledigheden for hele landet. Det forventes, at ledigheden under de nuværende forudsætninger i både 2019 og 2020 vil fortsætte med at falde, dog mere moderat end tidligere år. Det kan forventes, at ledigheden vil nå et niveau lige omkring 3 % i 2019 og lige under 3 % i 2020.
  • Beskæftigelsen er stigende, men er fortsat under 2008 niveauet, modsat på landsplan, hvor beskæftigelsen nu er højere end i 2008. Beskæftigelsen forventes fortsat at stige de kommende to år.
  • Demografiske udfordringer – Antallet af personer i den erhvervsdygtige alder vil være faldende i perioden 2018 til 2038. Således vil andelen af de 25-64 årige falde med 12 %.
  • Borgernes kompetencer kan i fremtiden være en udfordring i forhold til at opfylde virksomhederne behov for kvalificeret arbejdskraft. I kommunen har næsten hver fjerde grundskolen som højst opnået uddannelse. Til gengæld har næsten 50 % en erhvervsfaglig uddannelse.
  • Kommunen er fortsat en indpendlingskommune. Nettoindpendlingen er på 1100 personer og må forventes at stige de kommende år. Der kan observeres en lille stigning i andelen af indpendling fra udlandet (primært Tyskland), der udgør nær 9 % af arbejdssstyrken.

SERVICETELEFON
73 76 66 00
virksomhedsservice@aabenraa.dk

Sidst opdateret 29.05.2019

Del denne side med verden eller bare en ven på Facebook, Twitter, Google+, LinkedIn eller mail.

Fandt du siden nyttig?

Jobcenter Aabenraa Kallemosen 20 6200 Aabenraa jobcenter@aabenraa.dk cvr.nr.: 29189854