Fakta om arbejdsmarkedet

Ledigheden for forsikrede ledige er steget med 113 personer fra 833 pers. i oktober 2019 til 946 pers. i december 2019. I forhold til december året før er ledigheden for forsikrede ledige steget med 122 pers. fra 824 til 946 personer. 
For personer tilknyttet jobcenteret, er der et fald på 268 personer fra 5752 i december 2018 til 5484  i december 2019.

Se alle ledighedstallene i linket nederst på siden.

Arbejdsmarkedet i Aabenraa kommune:

  • Ledigheden nåede ultimo 2018 ned på 3,4 %, hvilke er en smule højere end ledigheden i Sydjylland, men under ledigheden for hele landet. På bagrund af opbremsningen i ledighedsfaldet hen over sommeren nedjusterer jobcenteret sine forventninger til udviklingen i ledigheden, så det forventes at ledigheden ultimo 2019 vil være 3,2 % og ultimo 2020 på 3,1 %.
  • Beskæftigelsen er stigende, men er fortsat under 2008 niveauet, modsat på landsplan, hvor beskæftigelsen nu er højere end i 2008. Beskæftigelsen forventes at stige moderat de kommende to år.
  • Demografiske udfordringer – Antallet af personer i den erhvervsdygtige alder vil være faldende i perioden 2018 til 2038. Således vil andelen af de 25-64 årige falde med 12 %.
  • Borgernes kompetencer kan i fremtiden være en udfordring i forhold til at opfylde virksomhederne behov for kvalificeret arbejdskraft. I kommunen har næsten hver fjerde grundskolen som højst opnået uddannelse. Til gengæld har næsten 50 % en erhvervsfaglig uddannelse.
  • Kommunen er fortsat en indpendlingskommune. Nettoindpendlingen er på 1100 personer og må forventes at stige de kommende år. Der kan observeres en lille stigning i andelen af indpendling fra udlandet (primært Tyskland), der med 2900 personer udgør nær 9 % af arbejdssstyrken.

SERVICETELEFON
73 76 66 00
virksomhedsservice@aabenraa.dk

Sidst opdateret 28.01.2020

Del denne side med verden eller bare en ven på Facebook, Twitter, Google+, LinkedIn eller mail.

Fandt du siden nyttig?