Fakta om arbejdsmarkedet

Ledigheden for forsikrede ledige er steget med 48 personer fra 764 pers. i august 2019 til 812 pers. i september 2019. I forhold til september året før er ledigheden for forsikrede ledige steget med 142 pers. fra 670 pers. 
For personer tilknyttet jobcenteret, er der et steget med 161 personer fra 5337 i september 2018 til  5498 i september 2019.

Se alle ledighedstallene i linket nederst på siden.

Arbejdsmarkedet i Aabenraa kommune:

  • Ledigheden nåede ultimo 2018 ned på 3,4 %, hvilke er en smule højere end ledigheden i Sydjylland, men under ledigheden for hele landet. På bagrund af opbremsningen i ledighedsfaldet hen over sommeren nedjusterer jobcenteret sine forventninger til udviklingen i ledigheden, så det forventes at ledigheden ultimo 2019 vil være 3,2 % og ultimo 2020 på 3,1 %.
  • Beskæftigelsen er stigende, men er fortsat under 2008 niveauet, modsat på landsplan, hvor beskæftigelsen nu er højere end i 2008. Beskæftigelsen forventes at stige moderat de kommende to år.
  • Demografiske udfordringer – Antallet af personer i den erhvervsdygtige alder vil være faldende i perioden 2018 til 2038. Således vil andelen af de 25-64 årige falde med 12 %.
  • Borgernes kompetencer kan i fremtiden være en udfordring i forhold til at opfylde virksomhederne behov for kvalificeret arbejdskraft. I kommunen har næsten hver fjerde grundskolen som højst opnået uddannelse. Til gengæld har næsten 50 % en erhvervsfaglig uddannelse.
  • Kommunen er fortsat en indpendlingskommune. Nettoindpendlingen er på 1100 personer og må forventes at stige de kommende år. Der kan observeres en lille stigning i andelen af indpendling fra udlandet (primært Tyskland), der udgør nær 9 % af arbejdssstyrken.

SERVICETELEFON
73 76 66 00
virksomhedsservice@aabenraa.dk

Sidst opdateret 21.10.2019

Del denne side med verden eller bare en ven på Facebook, Twitter, Google+, LinkedIn eller mail.

Fandt du siden nyttig?

Jobcenter Aabenraa Kallemosen 20 6200 Aabenraa jobcenter@aabenraa.dk cvr.nr.: 29189854