Beskæftigelsesplan 2019

Beskæftigelsesplan 2019 er den overordnede ramme for, hvordan Aabenraa Kommune vil løse de beskæftigelsespolitiske udfordringer. Kernen er en aktiv beskæftigelsespolitik, hvor målrettede investeringer og effektfulde helheder skaber resultaterne.

Der er følgende målrettede investeringer:

  • KIK II (Kommunal Investeringsstrategi for Kontanthjælpsmodtagere) med det formål at reducerer antallet af borgere på uddannelses- og kontanthjælp til under 800 i 2022.
  • KIS-projektet (Kommunalt In-house Servicekorps) sikrer fleksjob til borgere med begrænset arbejdsevne, og at kun få borgere er på ledighedsydelse. 

Investeringer har skabt resultater:

  • Med KIK-indsatsen er det lykkedes at reducere antallet af aktivitetsparate borgere fra godt 1.000 med udgangen af maj 2015 til under 500 i januar 2018. Derudover er andelen af flygtninge- og familiesammenførte i beskæftigelse steget fra godt 11 % i december 2015 til 37 % i maj 2018.
  • Med KIS-projektet er det lykkedes fra 2013 og frem at halvere antallet af borgere på ledighedsydelse, så Aabenraa har en af landets højeste beskæftigelsesgrader for fleksjobvisiterede.

Det vil vi nå med  beskæftigelsesplanen 2019:

  • Virksomhedsrettet indsats: Der fremlægges en opfølgningsrapport i februar 2020, der gennemgår jobcenterets indsatser for at forebygge rekrutteringsproblemer i 2019.
  • A-dagpenge: Andelen af langtidsledige må ikke overstige 25 % med udgangen af 2019.
  • Kontant- og uddannelseshjælp: Antallet af borgere på kontant- og uddannelseshjælp skal reduceres til under 800 inden maj 2022. Delmålet for 2019 er 975.
  • Integrationsområdet: Mindst 60 % af borgerne omfattet af integrationsindsatsen skal være selvforsørgende.
  • Fleksjobvisiterede: Ledigheden blandt borgere visteret til fleksjob må højest udgøre 10 %.
  • Sygedagpenge og jobafklaring: Andelen af befolkningen på sygedagpenge og i jobafklaringsforløb skal reduceres til sydjysk niveau.

Læs mere om målene for Jobcenter Aabenraa i beskæftigelsesplanen 2019

SERVICETELEFON
73 76 66 00
virksomhedsservice@aabenraa.dk

Sidst opdateret 24.04.2019

Del denne side med verden eller bare en ven på Facebook, Twitter, Google+, LinkedIn eller mail.

Fandt du siden nyttig?

Jobcenter Aabenraa Kallemosen 20 6200 Aabenraa jobcenter@aabenraa.dk cvr.nr.: 29189854