Beskæftigelsesplan 2018

Den første del af 2017 har budt på fremgang i lønmodtagerbeskæftigelsen – det seneste år er antallet med arbejde i kommunen steget med knap 400 eller 1,7 % og samtidig er arbejdsstyrken, der har været faldende siden 1994 igen begyndt at stige.

Målrettede investeringer og effektfulde helheder er nøglen til at opnå bedre effekter af indsatsen på områder, hvor vi er udfordrede.

Vi igangsætter flere investeringer

Beskæftigelsesplan 2018 er den overordnede ramme for, hvordan Aabenraa Kommune vil løse de beskæftigelsespolitiske udfordringer Kernen er

en aktiv beskæftigelsespolitik, hvor målrettede investeringer og effektfulde helheder skaber resultaterne.

Der er følgende målrettede investeringer:

  • KIK-projektet (Kommunal Investeringsstrategi for aktivitetsparate Kontanthjælpsmodtagere) reducerer antallet af aktivitetsparate borgere, og øger selvforsørgelsen for kontanthjælpsmodtagere og borgere omfattet af integrationsprogrammet
  • KIS-projektet (Kommunalt In-house Servicekorps) sikrer fleksjob til borgere med begrænset arbejdsevne, og at kun få borgere er på ledighedsydelse

Derudover vil der i 2018 blive igangsat initiativer, der skal understøtte:

  • en væsentlig reduktion af jobparate og uddannelsesparate
  • en forstærket indsats i forhold til opkvalificering

Med de igangsatte initiativer er målene, at Jobcenter Aabenraa:

  • Reduktion af borgere på kontant- og uddannelseshjælp
  • Halvdelen af flygtninge og familiesammenførte, er selvforsørgende
  • Reduktion af langtidsledigheden
  • Andelen af borgere på sygedagpenge eller i jobafklaring er på niveau med de sammenlignelige kommuner
  • Øge arbejdskraftudbuddet gennem opkvalificering

Læs mere om målene for Jobcenter Aabenraa i beskæftigelsesplanen 2018

 

 

 

Sidst opdateret 18.10.2018

Del denne side med verden eller bare en ven på Facebook, Twitter, Google+, LinkedIn eller mail.

Fandt du siden nyttig?

Jobcenter Aabenraa Kallemosen 20 6200 Aabenraa tlf: 73 76 76 76 jobcenter@aabenraa.dk cvr.nr.: 29189854