Virksomhedsbarometer

Jobcenteret har et ønske om, at give kommunens virksomheder den bedst mulige service, når der skal findes den rette arbejdskraft. For at kortlægge de aktuelle behov udarbejder jobcenteret hvert halvår et virksomhedsbarometer.

Barometeret for 2. halvår 2020 viser følgende tendenser:

Trods Covid-19, er der en fornuftig udvikling i det lokale arbejdsmarked:

 • Antallet af fuldtidsledige fortsatte med at falde igennem andet halvår, så der i november var næsten 300 færre fuldtidsledigheden end i maj måned. Med en ledighed ved udgangen af 2020 på 3,5 %, var ledighed tilbage på samme niveau, som udgangen af 2019. Og ledigheden er lavere end i landsdelen og på landsplan.
 • Næsten hver fjerde virksomhed forventer lavere omsætning, hvilket er på niveau med første halvår, dog forventer næsten hver femte virksomhed at udvide antallet af medarbejdere, det er mere end dobbelt så højt end andelen, der forventer færre medarbejdere (9%).
 • 40 % har ansat nye medarbejdere inden for det sidste halve år, det er 13 procent point højere end første halvår 2020, og 3 procent point højere end samme periode i 2019.
 • Det er særligt de ufaglærte, som har oplevet konsekvenserne af Covid-19. 22 % af virksomhederne har ved seneste ansættelse ansat en ufaglært, mens 77 % er enten faglært (37 %), kort videreuddannet (12 %) eller har mellemlang uddannelse (28 %).

Andelen af virksomheder, der oplever udfordringer med rekruttering er på samme niveau som andet halvår 2019:

 • Andelen af virksomheder, som har oplevet udfordringer med at få besat en opslået stilling steget fra 24 % i første halvår til 31 % i andet halvår 2020, hvilket er på niveau med andet halvår 2019.

Virksomhederne ønsker igen at udvise social ansvarlighed, og andelen som forventer at tage elever er stigende:

 • Usikkerheden i foråret, betød at færre virksomheden havde overskud, til at hjælpe ledige, som havde brug for en særlig indsats. Dette er vendt i andet halvår, og andelen som ønsker at hjælpe, er på 60 % mod 29 % i foråret.
 • Både andelen af virksomheder som har elever, og andelen som forventer at tage elever ind de kommende seks måneder, har været stigende siden andet halvår 2019. 44 % har elever, medens 33 % forventer at tage en elev.

Fakta om barometeret: 
Det er vigtigt for jobcenteret, at så mange virksomheder i kommunen som muligt bliver spurgt. Derfor spørger vi tilfældigt udvalgte virksomheder. Den valgte metode, hvor alle virksomheder spørges, betyder, at informationen har karakter af at være en strømpil. Til gengæld gøres data gennemsigtige, så det er muligt at se, hvor stor en andel af virksomhederne inden for hver branche, der indgår i barometeret.

Barometeret er et systematisk interview, der gennemføres løbende med en opgørelse hvert halve år. Indsamlingen af data foregår ved, at virksomhederne kontaktes telefonisk af jobcenterets medarbejdere.

For at sikre, at der kan opnås et stort antal svar, har jobcenteret valgt at afgrænse barometret til så få spørgsmål som muligt. Der stilles spørgsmål inden for følgende områder:

 • Forventninger til fremtiden for virksomheden
 • Forventninger til fremtidige rekrutteringsbehov eller jobreduktion i virksomheden
 • Ønskede kompetencer blandt de kommende medarbejdere
 • Ansættelse af lærlinge
 • Ansættelse af medarbejdere på særlige vilkår
 • Rekruttering af arbejdskraft fra udlandet

I undersøgelsen for andet halvår 2020 har 211 virksomheder i Aabenraa Kommune deltaget i undersøgelsen.

Virksomhedsbarometer offentliggøres hvert halve år. Næste barometer for første halvår 2021 forventes at komme i september 2021.

SERVICETELEFON
73 76 66 00
virksomhedsservice@aabenraa.dk