Virksomhedsbarometer

Jobcenteret har et ønske om, at give kommunens virksomheder den bedst mulige service, når der skal findes den rette arbejdskraft. For at kortlægge de aktuelle behov udarbejder jobcenteret hvert halvår et virksomhedsbarometer.

Barometeret for 1. halvår 2021 viser følgende tendenser: 

Fortsat positiv og optimistisk udvikling på arbejdsmarkedet og blandt virksomhederne

 • Ledigheden falder fortsat. I juni måned var ledigheden på 2,6 %. Det vil sige, at ledigheden nærmer sig niveauet fra før finanskrisen, hvor ledigheden i juni 2008 var 2,3 %. I juni 2021 var der 697 fuldtidsledige jobparate tilmeldt jobcenteret. I juni 2020 var der 1196 fuldtidsledige.
 • 36 % af virksomhederne forventer større omsætning, mens blot 8 % forventer en mindre omsætning. I samme periode sidste år forventede 17 % en større omsætning, mens 24 % forventede en lavere omsætning.
 • 25 % af virksomhederne forventer at ansætte nye medarbejdere de kommende seks måneder. I første halvår 2020 var dette tal 14 %. 42 % har ansat nye medarbejdere i løbet af de sidste seks måneder. Det er en stigning på to procentpoint fra andet halvår 2020 og en stigning på otteogtyve procentpoint fra første halvår 2020.

Andelen af virksomheder, der oplever udfordringer med rekruttering er fortsat stigende. Øget risiko for flaskehalse på arbejdsmarkedet

 • Andelen af virksomheder, som har oplevet udfordringer med at få besat en opslået stilling er steget fra 24 % i første halvår 2020 til 52 % i første halvår 2021.
 • I februar var der ca. 3 fuldtidsledige pr. opslået stilling på jobnet.dk, i juni 2021 var der ca. 1,2 fuldtidsledig pr. opslået stilling.

Virksomhederne ønsker igen at udvise social ansvarlighed, og andelen som forventer at tage elever er stigende.

 • I første halvår 2020, hvor den første coronabølge ramte, var der 47 % af de adspurgte virksomheder, som var klar til at give en hånd til udsatte ledige. I første halvår 2021 er andelen steget markant, således svarede 71 % af virksomhederne, at de er klar til at hjælpe ledige, som har udfordringer ud over ledighed.
 • 48 % af virksomhederne tilkendegiver, at de har elever. Det er en stigning på 13 procentpoint i forhold til samme periode sidste år. Samtidig svarer 39 %, at de forventer at tage elever ind inden for de kommende seks måneder, det er således næsten en fordobling i forhold til samme periode året før, hvor 20 % af de adspurgte virksomheder forventede at tage elever ind.

Fakta om barometeret: 
Det er vigtigt for jobcenteret, at så mange virksomheder i kommunen som muligt bliver spurgt. Derfor spørger vi tilfældigt udvalgte virksomheder. Den valgte metode, hvor alle virksomheder spørges, betyder, at informationen har karakter af at være en strømpil. Til gengæld gøres data gennemsigtige, så det er muligt at se, hvor stor en andel af virksomhederne inden for hver branche, der indgår i barometeret.

Barometeret er et systematisk interview, der gennemføres løbende med en opgørelse hvert halve år. Indsamlingen af data foregår ved, at virksomhederne kontaktes telefonisk af jobcenterets medarbejdere.

For at sikre, at der kan opnås et stort antal svar, har jobcenteret valgt at afgrænse barometret til så få spørgsmål som muligt. Der stilles spørgsmål inden for følgende områder:

 • Forventninger til fremtiden for virksomheden
 • Forventninger til fremtidige rekrutteringsbehov eller jobreduktion i virksomheden
 • Ønskede kompetencer blandt de kommende medarbejdere
 • Ansættelse af lærlinge
 • Ansættelse af medarbejdere på særlige vilkår
 • Rekruttering af arbejdskraft fra udlandet

I undersøgelsen for første halvår 2021 har 217 virksomheder i Aabenraa Kommune deltaget i undersøgelsen.

Virksomhedsbarometer offentliggøres hvert halve år. Næste barometer for andet halvår 2021 forventes at komme i februar 2022.

SERVICETELEFON
73 76 66 00
virksomhedsservice@aabenraa.dk