Fakta om arbejdsmarkedet

De seneste års positive udvikling i forhold til ledigheden og beskæftigelsen er tilbage på sporet efter Coronakrisen i 2020 og der forventes en fortsat positiv udvikling både i ledighedstallet og for antallet af beskæftigede.

Fuldtidsledigheden i procent af arbejdsstyrken ligger i Aabenraa i juli 2021 på 2,3 % og er et fald på 0,3 procentpoint i forhold til måneden før og er et markant fald på 1,4 procentpoint i forhold til samme periode i juli 2020 hvor ledighedsprocenten var på 3,8 %.

Ledigheden for forsikrede ledige (dagpengemodtagere) er faldet med 8 personer fra 772 pers. i juli 2021 til 764 pers. i august 2021. Ledigheden er i august 2021 faldet med 300 ledige i forhold til august sidste år hvor der var 1024 ledige.

Efter den stigende ledighed i 2020, som følge af coronakrisen primært på det forsikrede område og sygedagpenge, er der nu sket et fald i det samlede antal borgere tilknyttet jobcenteret på 502 pers. i forhold til året før for samme periode, fra 5423 pers. i august 2020 til 4921 pers. august 2021.

Find alle ledighedstallene i linket nederst på siden.

SERVICETELEFON
73 76 66 00
virksomhedsservice@aabenraa.dk