Fakta om arbejdsmarkedet

De seneste års positive udvikling i forhold til ledigheden og beskæftigelsen, blev i foråret 2020 sat kraftigt tilbage, som følge af Covid-19. Forventningen, trods tilbageslaget, er, at der allerede fra 2021 vil ske en genopretning af økonomi, og dermed forbedring af ledighedstallet og for antallet af beskæftigede.

Fuldtidsledigheden i procent af arbejdsstyrken ligger i Aabenraa i januar 2021 på 3,9% og er kun en stigning på 0,2 procentpoint i forhold til januar 2020.

Ledigheden for forsikrede ledige (dagpengemodtagere) er steget med 21 personer fra 1072 pers. i januar 2021 til 1093 pers. i februar 2021. Ledigheden er i februar 2021 steget med 164 ledige i forhold til februar sidste år hvor der var 929 ledige.

På trods af den stigende ledighed i 2020 som følge af coronakrisen primært på det forsikrede område er der samtidig sket et fald i det samlede antal borgere tilknyttet jobcenteret på 103 pers. i forhold til året før for samme periode, fra 5504 pers. i februar 2020 til 5401 pers. februar 2021.

Find alle ledighedstallene i linket nederst på siden.

SERVICETELEFON
73 76 66 00
virksomhedsservice@aabenraa.dk