Beskæftigelsesplan 2021

Beskæftigelsesindsatsen i Aabenraa Kommune handler om at skabe vækst og produktivitet som grundlag for et levende og innovativt lokalsamfund. Beskæftigelsesplan 2021 er den overordnede ramme for, hvordan Aabenraa Kommune vil fører en aktiv beskæftigelsespolitik. Det gør vi ved at investere målrettet på områder, hvor vi forventer positive effekter for borgere, virksomheder og for kommunens økonomi. Der er følgende målrettede investeringer:

Det vil vi nå med  beskæftigelsesplanen 2021
Beskæftigelsesplanen er udmøntet i en række lokale mål for 2021:

 • Samarbejdet med virksomhederne:
  Der fremlægges årligt en opfølgningsrapport om rekrutteringsindsatsen.
 • Ledige borgere klar til job:
  Andelen af langtidsledige på a-dagpenge må ikke overstige 25 %.
 • Integration og flygtninge:
  Mindst 70 % af borgerne omfattet af integrationsindsatsen skal være selvforsørgende.
 • På kanten af arbejdsmarkedet:
  Antallet på kontant- og uddannelseshjælp reduceres til under 800 inden maj 2022.
  Ledigheden blandt fleksjobvisiterede må ikke overstige 10 %.
  Andelen af borgere i ressourceforløb med praktik, løntilskud og løntimer skal mindst udgøre 35%
 • Den udvidede ungeindsats:
  Den nuværende lave andel af unge under 30 år på offentlig forsørgelse skal fastholdes.
 • Når sygdom rammer:
  Antal økonomiske fuldtidspersoner i jobafklaring og på sygedagpenge må ikke overstige henholdsvis 256 og 465 i 2021.

Læs mere om målene for Jobcenter Aabenraa i beskæftigelsesplanen 2021

SERVICETELEFON
73 76 66 00
virksomhedsservice@aabenraa.dk