CSR mærke Aabenraa

Aabenraa Kommune hvert år et CSR mærket for social ansvarlighed. Det er Kommunens anerkendelse af, at din virksomhed er social ansvarlig.

CSR, Corporate Social Responsability, handler om, at virksomheder udviser social ansvarlighed.

Aabenraa Kommune ønsker at anerkende de lokale virksomheder, der er med til at skabe plads, også for de dårligt stillede borgere. Det kan f.eks. ske ved at stille virksomhedspraktikker og løntilskud til rådighed.

Aabenraa Kommune vil også anerkende de virksomheder, der gør en indsats i forhold til  efter- og uddannelsesopgaver og har lærlinge, voksenlærlinge eller gennemfører jobrotationsprojekter.

Aabenraa Kommune har en forventning om, at de virksomheder, som får tildelt kommunens CSR-mærkning, efterlever Den Internationale Arbejdsorganisation, ILO’s konventioner.

CSR-virksomheder i 2020

Den officielle overrækkelse af CSR-mærke Aabenraa 2020 fandt sted den 24. februar 2020, hvor 71 virksomheder blev hædret for deres sociale indsats.

Du kan se virksomhederne her.

Ansøg om CSR-mærket for 2021

Du kan nu søge om CSR-mærke Aabenraa 2021 ind til den 15. december 2020. Ansøgning udfyldes og indsendes digitalt via et link på Aabenraa kommunens hjemmeside.

For at blive godkendt til at modtage CSR-mærke Aabenraa 2021 skal din virksomhed (CVR-nr. eller P-nummer) ligge i Aabenraa Kommune og opfylde følgende kriterier:

Minimum 10 % af din virksomheds medarbejdere (inkl. elever, praktikanter, fleksjobbere mv.) skal i indeværende år have været ansat i en eller flere af følgende ordninger:

 • Virksomhedspraktik
 • Uddannelsespraktik
 • Løntilskud
 • Fleksjob
 • Job med løntilskud til førtidspensionister (skånejob)
 • Ledige ansat i jobrotation
 • Medarbejdere, der frivilligt indgår i Beredskabet
 • Voksenlærlinge
 • Integrationsgrunduddannelse (IGU)
 • Erhvervsgrunduddannelse (FGU)
 • Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU)
 • Elever under erhvervsuddannelse

SERVICETELEFON
73 76 66 00
virksomhedsservice@aabenraa.dk