CSR mærke Aabenraa

Aabenraa Kommune har for tredje gang uddelt CSR mærke for social ansvarlighed. Det er Kommunens anerkendelse af, at din virksomhed er social ansvarlig.

CSR, Corporate Social Responsability, handler om, at virksomheder udviser social ansvarlighed.

Aabenraa Kommune ønsker at anerkende de lokale virksomheder, der er med til at skabe plads, også for de dårligt stillede borgere. Det kan f.eks. ske ved at stille virksomhedspraktikker og løntilskud til rådighed.

Aabenraa Kommune vil også anerkende de virksomheder, der gør en indsats i forhold til  efter- og uddannelsesopgaver og har lærlinge, voksenlærlinge eller gennemfører jobrotationsprojekter.

Der er i alt 67 virksomheder, der har fået Aabenraa Kommunes CSR mærke for 2019. Du kan se virksomhederne her.

Hvilke krav er der til CSR-mærket i 2019? 

  • Minimum 5 % af virksomhedens ansatte skal i de seneste 3 måneder have været ansat i virksomhedspraktik, løntilskud, fleksjob og skånejob, ledige ansat i jobrotation, voksenelever, lærlinge, IGU, EGU og STU samt medarbejdere, der frivilligt indgår i Beredskabet.
  • Virksomheden skal opfylde AUB ordningens krav, med mindre man ikke er omfattet af ordningen.

Hvornår kan jeg søge?
Ansøgningsrunden til Aabenraa Kommunes CSR-mærke for 2019 er slut. Ansøgningsrunden for 2020 starter i efteråret 2019.

Find de virksomheder der har fået CSR mærket for 2019 her.

SERVICETELEFON
73 76 66 00
virksomhedsservice@aabenraa.dk

Sidst opdateret 24.04.2019

Del denne side med verden eller bare en ven på Facebook, Twitter, Google+, LinkedIn eller mail.

Fandt du siden nyttig?

Jobcenter Aabenraa Kallemosen 20 6200 Aabenraa jobcenter@aabenraa.dk cvr.nr.: 29189854