CSR mærke Aabenraa

Aabenraa Kommune hvert år et CSR mærket for social ansvarlighed. Det er Kommunens anerkendelse af, at din virksomhed er social ansvarlig.

CSR, Corporate Social Responsability, handler om, at virksomheder udviser social ansvarlighed.

Aabenraa Kommune ønsker at anerkende de lokale virksomheder, der er med til at skabe plads, også for de dårligt stillede borgere. Det kan f.eks. ske ved at stille virksomhedspraktikker og løntilskud til rådighed.

Aabenraa Kommune vil også anerkende de virksomheder, der gør en indsats i forhold til  efter- og uddannelsesopgaver og har lærlinge, voksenlærlinge eller gennemfører jobrotationsprojekter.

Aabenraa Kommune har en forventning om, at de virksomheder, som får tildelt kommunens CSR-mærkning, efterlever Den Internationale Arbejdsorganisation, ILO’s konventioner.

CSR-virksomheder i 2021

Den 11. januar 2021 tildelte Arbejdsmarkedsudvalget CSR-mærke Aabenraa 2021 til i alt 76 virksomheder.

Du kan se virksomhederne her

Ansøg om CSR-mærket for 2021

Næste ansøgningsrunde til CSR-mærke Aabenraa 2022 løber fra 15. oktober – 15. december 2021.

Der kommer flere informationer om kriterier, ansøgningsproces mv. i 2021.

For at modtage CSR-mærke Aabenraa 2021 skal din virksomhed (CVR-nr. eller P-nummer) ligge i Aabenraa Kommune og opfylde følgende kriterier:

Minimum 10 % af din virksomheds medarbejdere (inkl. elever, praktikanter, fleksjobbere mv.) skal i indeværende år have været ansat i en eller flere af følgende ordninger:

 • Virksomhedspraktik
 • Uddannelsespraktik
 • Løntilskud
 • Fleksjob
 • Job med løntilskud til førtidspensionister (skånejob)
 • Ledige ansat i jobrotation
 • Medarbejdere, der frivilligt indgår i Beredskabet
 • Voksenlærlinge
 • Integrationsgrunduddannelse (IGU)
 • Erhvervsgrunduddannelse (FGU)
 • Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU)
 • Elever under erhvervsuddannelse

SERVICETELEFON
73 76 66 00
virksomhedsservice@aabenraa.dk