CSR mærke Aabenraa

Aabenraa Kommune uddeler for fjerde gang kommunens CSR mærket for social ansvarlighed. Det er Kommunens anerkendelse af, at din virksomhed er social ansvarlig. Ansøgningsrunden er nu afsluttet og mærket uddeles d. 24. februar.

CSR, Corporate Social Responsability, handler om, at virksomheder udviser social ansvarlighed.

Aabenraa Kommune ønsker at anerkende de lokale virksomheder, der er med til at skabe plads, også for de dårligt stillede borgere. Det kan f.eks. ske ved at stille virksomhedspraktikker og løntilskud til rådighed.

Aabenraa Kommune vil også anerkende de virksomheder, der gør en indsats i forhold til  efter- og uddannelsesopgaver og har lærlinge, voksenlærlinge eller gennemfører jobrotationsprojekter.

Der er i alt 67 virksomheder, der har fået Aabenraa Kommunes CSR mærke for 2019. Du kan se virksomhederne her.

Hvilke krav er der til CSR-mærket i 2020? 

Indtil den 15. decemmber var det muligt at søge om Aabenraa Kommunes CSR mærket for 2020. Kravene til at få CSR-mærket 2020 er følgende:

Din virksomhed (CVR eller P nummer) skal ligger i Aabenraa Kommune

Din virksomhed skal som minimum have 10 % af de ansatte, der inden for de seneste 3 måneder har været ansat i en eller flere af følgende ordninger:

 • Virksomhedspraktik
 • Løntilskud
 • Fleksjob
 • Job med løntilskud til førtidspensionister (skånejob)
 • Ledige ansat i jobrotation
 • Medarbejdere, der frivilligt indgår i Beredskabet
 • Voksenlærlinge
 • Integrationsgrunduddannelse (IGU)
 • Erhvervsgrunduddannelse (EGU)
 • Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU)
 • Elever under erhvervsuddannelse

CSR mærket for 2020 uddeles d. 24. februar 2020.

Find de virksomheder der har fået CSR mærket for 2019 her.

SERVICETELEFON
73 76 66 00
virksomhedsservice@aabenraa.dk

Sidst opdateret 16.12.2019

Del denne side med verden eller bare en ven på Facebook, Twitter, Google+, LinkedIn eller mail.

Fandt du siden nyttig?