CSR mærke Aabenraa

Aabenraa Kommune hvert år et CSR mærket for social ansvarlighed. Det er Kommunens anerkendelse af, at din virksomhed er social ansvarlig.

CSR, Corporate Social Responsability, handler om, at virksomheder udviser social ansvarlighed.

Aabenraa Kommune ønsker at anerkende de lokale virksomheder, der er med til at skabe plads, også for de dårligt stillede borgere. Det kan f.eks. ske ved at stille virksomhedspraktikker og løntilskud til rådighed.

Aabenraa Kommune vil også anerkende de virksomheder, der gør en indsats i forhold til  efter- og uddannelsesopgaver og har lærlinge, voksenlærlinge eller gennemfører jobrotationsprojekter.

CSR-virksomheder i 2020
Den officielle overrækkelse af CSR-mærke Aabenraa 2020 fandt sted den 24. februar 2020, hvor 71 virksomheder blev hædret for deres sociale indsats.

Du kan se virksomhederne her.

Hvilke krav er der til CSR-mærket i 2020? 

Din virksomhed (CVR eller P nummer) skal ligger i Aabenraa Kommune

Din virksomhed skal som minimum have 10 % af de ansatte, der inden for de seneste 3 måneder har været ansat i en eller flere af følgende ordninger:

 • Virksomhedspraktik
 • Løntilskud
 • Fleksjob
 • Job med løntilskud til førtidspensionister (skånejob)
 • Ledige ansat i jobrotation
 • Medarbejdere, der frivilligt indgår i Beredskabet
 • Voksenlærlinge
 • Integrationsgrunduddannelse (IGU)
 • Erhvervsgrunduddannelse (EGU)
 • Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU)
 • Elever under erhvervsuddannelse

Næste ansøgningsrunde for CSR-mærke Aabenraa 2021 forventes at blive skudt i gang den 15. oktober 2020, og du kan ansøge om mærket frem til den 15. december 2020.

Oplysninger om CSR-kriteriet og ansøgningsprocessen for CSR-mærke Aabenraa 2021 vil blive tilgængelig her på siden, når de er fastlagt.

SERVICETELEFON
73 76 66 00
virksomhedsservice@aabenraa.dk

Sidst opdateret 15.03.2020

Del denne side med verden eller bare en ven på Facebook, Twitter, Google+, LinkedIn eller mail.

Fandt du siden nyttig?