CSR mærke Aabenraa

Aabenraa Kommune uddeler hvert år et CSR mærket for social ansvarlighed. Det er Kommunens anerkendelse af, at din virksomhed er social ansvarlig.

CSR, Corporate Social Responsability, handler om, at virksomheder udviser social ansvarlighed.

Mærket tildeles lokale virksomheder, der påtager sig et socialt ansvar ved at give plads til udsatte borgere samt bidrage til uddannelsen af fremtidens arbejdskraft.

Aabenraa Kommune ønsker således at anerkende de lokale virksomheder, der er med til at udvikle et mere rummeligt arbejdsmarked, hvor der også er plads til alle. Det kan f.eks. ske ved at stille virksomhedspraktikker, løntilskud og fleksjob til rådighed.

Aabenraa Kommune vil også anerkende de virksomheder, der gør en indsats i forhold til uddannelse og efteruddannelse, idet de optager elever, voksenlærlinge eller gennemfører jobrotationsprojekter.

Aabenraa Kommune har en forventning om, at de virksomheder, som får tildelt kommunens CSR-mærkning efterlever Den Internationale Arbejdsorganisation, ILO´s konventioner.

Ansøg om CSR-mærket for 2022

Næste ansøgningsrunde til CSR-mærke Aabenraa 2022 løber fra 15. oktober – 15. december 2021. Du kan søge online indtil den 15. december ved at følge linket her.

For at modtage CSR-mærke Aabenraa 2022 skal din virksomhed (CVR-nr. eller P-nummer) ligge i Aabenraa Kommune og opfylde følgende kriterier:

Minimum 10 % af din virksomheds medarbejdere (inkl. elever, praktikanter, fleksjobbere mv.) i løbet af 2021 har have været ansat i en eller flere af følgende ordninger:

 • Virksomhedspraktik
 • Uddannelsespraktik
 • Løntilskud
 • Fleksjob
 • Job med løntilskud til førtidspensionister (skånejob)
 • Ledige ansat i jobrotation
 • Medarbejdere, der frivilligt indgår i Beredskabet
 • Voksenlærlinge
 • Integrationsgrunduddannelse (IGU)
 • Erhvervsgrunduddannelse (FGU)
 • Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU)
 • Elever under erhvervsuddannelse

CSR-virksomheder i 2021

Den 11. januar 2021 tildelte Arbejdsmarkedsudvalget CSR-mærke Aabenraa 2021 til i alt 76 virksomheder.

Du kan se virksomhederne her

SERVICETELEFON
73 76 66 00
virksomhedsservice@aabenraa.dk